Jura_paragraf.jpg

Færre G-dage til arbejdsgiverne

Den 1. juli 2017 træder der nye regler i kraft for udbetaling af G-dage. Reglerne har hidtil hjemlet, at arbejdsgivere skal betale dagpenge (såkaldte g-dage) de første tre dage, såfremt medarbejderen afskediges, er dagpengeberettiget og står uden arbejde efter fratrædelsen.

Efter den 1. juli 2017 skal arbejdsgiveren kun betale to G-dage ved afskedigelser uanset hvordan og hvor længe medarbejderen har været ansat.

I 2015 blev der indført en særlig overgangsordning med det formål at udfase G-dage for kortidsansættelser under tre måneder. Disse regler ophæves nu, hvorefter de nye regler om to G-dage gælder for alle ansættelsesforhold uanset længde.

 

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering