09_Databehandleraftaler.jpg

Databehandleraftaler – bud på en standard-databehandleraftale

Den virksomhed eller person, der behandler persondata, er i lovens forstand dataansvarlig. En dataansvarlig har dog lov til at overlade det til en anden at udføre selve den praktiske behandling af personoplysninger på den dataansvarliges vegne. Det kan være lønudbetaling, HR-system, test fra rekrutteringssituationer eller meget andet.

Den, der derefter udfører databehandlingen for den dataansvarlige, kaldes databehandler.

Når den nye forordning træder i kraft, påhviler det den dataansvarlige at sørge for, at der er indgået skriftlige databehandler-aftaler med alle databehandlere, virksomheden benytter.

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning og et par værktøjer til udformningen af disse aftaler:

Vejledning om dataansvarlige og databehandlere

Standard-databehandleraftale

Databehandleraftale - følgetekst


Kilde: Datatilsynet