Billede_stort_svigtet_medarbejder.jpg

Lederne svigter medarbejderne i tiden efter afskedigelser

3 ud af 4 medarbejdere oplever, at der ikke bliver gjort noget for de medarbejdere, der bliver tilbage i organisationen efter afskedigelser. Ledelsens manglende opmærksomhed giver nogle stor udfordringer for virksomheden, udtaler ledelsesrådgiver Susanne Teglkamp fra Teglkamp & Co, som har gennemført en undersøgelse af, ledernes håndtering af de medarbejdere, der bliver tilbage i virksomheden efter en afskedigelsesrunde.

Susanne Teglkamp udtaler: "Ledelsesopgaven stopper ikke, når man har eksekveret afskedigelserne. Der er en lang række ledelsesopgaver i forhold til de medarbejdere, der bliver tilbage. Lederne bør være mere proaktive og opsøgende i forhold til medarbejderne. Der er som regel behov for dialog og prioritering af opgaverne. Der er også behov for at tale om fremtiden og foretage forskellige tryghedsskabende foranstaltninger. Hvis ikke ledelsen har et højt kommunikations niveau efter afskedigelserne, er der stor sandsynlighed for at mange medarbejdere sidder tilbage med en følelse af utryghed og tænker: "Er det mon mig næste gang?""

Giv mig opmærksomhed ellers rejser jeg!

Det har stor betydning, hvor meget opmærksomhed ledelsen giver til de medarbejdere, der bliver tilbage i organisationen. Undersøgelsen viser, at hver 4. medarbejder er rejst fra de virksomheder, hvor ledelsen ikke har givet medarbejderne ekstra opmærksomhed i tiden efter afskedigelserne. Til sammenligning er alle medarbejdere blevet på deres poster i de virksomheder, hvor ledelsen har givet de tilbageblevne medarbejdere ekstra opmærksomhed.

Det er sjældent de dårligste medarbejdere, der søger væk. Ydermere øges risikoen for at starte en decideret medarbejderflugt, når de første medarbejdere er rejst. Ikke lige det en ledelse har brug for, når den skal samle op og komme videre efter en afskedigelsesrunde. Hvis man gerne vil hindre medarbejderflugt i forbindelse med afskedigelser, kan det altså svare sig at give medarbejderne ekstra ledelsesfokus, konkluderer Susanne Teglkamp.

Manglende fritstilling giver dårlig stemning på arbejdspladsen

Det giver dårlig stemning og gør det svært at komme videre, når de opsagte medarbejdere ikke bliver fritstillet, men skal møde op på arbejdet i hele opsigelsesperioden. "Det kan lyde lidt råt, men det har ikke så stor betydning for organisationen, hvis der kun er tale om en enkelt opsagt medarbejder der ikke bliver fritstillet," udtaler Susanne Teglkamp. "Men hvis der er tale om mange medarbejdere", fortsætter Susanne Teglkamp, "så kan det være helt afgørende, at sigte mod en hurtig fritstilling, hvis man gerne vil komme hurtigt videre og fokusere på fremtiden."

Kritiske medarbejdere

At ikke alle ledere havde en lige heldig hånd med deres håndtering af de medarbejdere, der blev tilbage fremgår af følgende kommentarer fra deltagerne:

"Trykket stemning og meget snak ved kaffemaskinerne."

"Mange af de afskedigede "trak sygekortet". Det var ikke helt gennemtænkt hvordan de amputerede afdelinger skulle fungere efterfølgende. Mange havde været der i mange år og havde derfor 6 mdrs. opsigelse og deres motivation var lig nul for at komme på arbejde og de var kede af det. Firmaet og kollegaerne havde samtidigt været en slags familie."

"Kort efter blev der brugt flere hundrede tusind på firmaets store julefrokost. Det var grotesk set i lyset af at de 101 medarbejdere blev afskediget p.g.a. dårlig økonomi. Ikke mange havde lyst til at deltage, så mange afd. ledere "tvang" deres medarbejdere til at deltage i julefrokosten (om aftenen med efterfølgende fri bar og fest)!!!"

Se resultaterne fra undersøgelse her

Kilde: Susanne Teglkamp