Billede_stort_HCA_profile.jpg

Gratis værktøj:
Human Capital Analytics Profile

Af Sara Vardi, Project Manager, Human Capital Analytics Group, CBS

Hvorfor gætte, når du kan vide? Human Capital Analytics

Grundlæggende handler HR analytics om at bruge evidensbaseret argumentation i stedet for mavefornemmelser, når man træffer beslutninger om virksomhedens menneskelige ressourcer. HR er et område i virksomheden, der kun i begrænset omfang arbejder med analyseret data, når vigtige beslutninger skal træffes. Ved i større grad at arbejde med analyseret data frem for mavefornemmelser kan HR både dokumentere sin effekt på virksomheden, foretage mere informerede beslutninger og dermed blive en bedre strategisk partner for virksomheden.

HR analytics kan bidrage til at få klarlagt hvilke dybere årsager, der ligger til grund for centrale problemer i virksomheden (eksempelvis høj medarbejderomsætning blandt talenterne, lavt medarbejderengagement eller dårligt samarbejde i teams). Ved at finde årsagerne til disse problemer kan HR arbejde proaktivt med at løse problemerne på baggrund af konkret viden frem for gætværk.

Case: Bidrager mangfoldighed positivt til virksomhedens præstation?

En stor dansk virksomhed ville vide om mangfoldighed i relation til køn og nationalitet virkelig havde en betydning i virksomheden. Derfor undersøgte de sammenhængen mellem mangfoldighed og trivsel samt mangfoldighed og præstation. De fandt blandt andet ud af at kvindelige ledere og kvinder generelt scorede betydeligt højere ved præstationsevalueringerne end mænd. Samtidig havde kvindelige ledere også en mere mangfoldig og inklusiv tilgang til rekrutteringsprocessen. Disse erfaringer kunne anvendes til, på tværs af køn, at løfte niveauet for alle ledere i virksomheden.

Bump på vejen

Der er nogle typiske problemer, som virksomheder støder på i deres arbejde med HR analytics.

Først og fremmest, er det centralt at virksomhedens datakvalitet er i orden for at kunne arbejde med datadrevne beslutninger. Datakvalitet dækker både over kvaliteten, tilgængeligheden og mængden af humankapitaldata i organisationen. Hvis ikke HR ved, hvorvidt deres data er pålidelig, kan man heller ikke stole på de resultater, som analyserne viser.

Et andet punkt er om HR har de analytiske evner til at sikre fortolkning og forståelse i forhold til indsamlede data. Det er vigtigt at have en kompetent analytisk enhed, men det er lige så afgørende, at have dygtige HR-folk, der har forståelse for disse data og er i stand til at stille de rigtige spørgsmål.

Vi opfordrer HR-ledere til at se sig selv som ”forbrugere af analytics”. Værdien af strategisk HR ligger ikke i at indsamle en masse data eller at producere store regneark. Det kan man nemt få hjælp til af administrationsfolk, it-systemer eller eksterne konsulenter. I den analytiske revolution ligger slaget om strategisk HR i at stille de rigtige spørgsmål – og også gøre det til en vane at finde svarene.” Dana Minbaeva, professor i Strategisk og international HRM, Institut for Strategi og Globalisering, CBS

Sidst, men ikke mindst er det vigtigt at have en strategisk handlekraft i virksomheden, således at den viden, man opnår fra projekterne, også bliver omsat til praksis og er med til at skabe de nødvendige forandringer i organisationen. Her er det HR Partnerens opgave at kunne ”fortælle en historie” ud fra disse data, så ledelsen kan agere på resultaterne.

Gratis værktøj: Your HCA Profile

Mange virksomheder har svært ved at identificere præcist, hvad der skal til for, at de kan rykke sig til det næste stadie af HR analytics.

Med værktøjet Your HCA Profile får din virksomhed en evaluering af jeres nuværende HR analytics situation. Dette giver din virksomhed mulighed for at identificere virksomhedens styrker og svagheder samt at få indsigt i, hvordan I kan udvikle virksomhedens HR analytics evner. Profilen er et godt udgangspunkt for at arbejde med at forbedre disse evner.

Værktøjet er gratis og data herfra bliver udelukkende brugt i forskningsmæssig sammenhæng.

Adgang til Your HCA Profile

Du får adgang til Your HCA profile via http://cssl.cbs.dk/hcaprofile/ hvorefter du enten registrerer dig (nye brugere) eller logger ind (eksisterende brugere).

Dernæst bliver du bedt om, at besvare en række spørgsmål, som din virksomheds individuelle profil bliver baseret på. Du vil få en visuel præsentation af jeres profil, holdt op mod benchmark fra andre virksomheder. Profilen kan bruges som en start, hvis I er helt nye i arbejdet med HR analytics eller som udgangspunkt for forbedringer og udvikling inden for området.”

På værktøjets hjemmeside finder du tips til, hvordan du kan bruge profilen, information omkring behandling af data m.v.

Fakta

Human Capital Analytics Group er et non-profit forskningsprojekt, der arbejder for mere datadrevne beslutninger i HR. Vores mission er at gøre analytisk HR-forskning mere tilgængelig, forståelig og bringe det tættere på praksis.