Det sker

LIVE HR-update (gratis for medlemmer)

Styr dine følelser - og du styrer det hele

Sted: Zoom
Dato/tid: 06.06.2023 11:00 - 12:00

Følelsesmæssig intelligens (EQ) er afgørende for stresstolerance, sociale egenskaber, selvforståelse, selvrealisering og for generel livsglæde og optimisme. EQ er et sæt af kompetencer, der alle kan trænes og styrkes. Deltag på arrangementet og:

 • Forstå hvorfor EQ kan styrke din gennemslagskraft og handlekraft
 • Hør hvad forskellen er mellem IQ og EQ
 • Hør om forskellige redskaber til at styrke dine emotionelle kompetencer
 • Lær hvorfor mentale redskaber som mindfulness kan være afgørende for din EQ
 • Afprøv konkrete øvelser under arrangementet
 • Se eksempler på adfærd med lav og høj EQ.

Indlægsholder: Bjarne Nybo - Mindcoach og ekspert i mentale mestringstrategier inden for anti-stress, følelsesmæssig intelligens og søvn.

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

LIVE HR-update ( åben for alle)

Kombinationen af HR og Tech. Sådan finder HR den rette balance

Sted: Zoom
Dato/tid: 09.06.2023 11:00 - 11:30

Hvordan sikrer du det bedste sammenspil mellem HR og tech, så det både gavner din virksomhed, men også din egen HR-profil og daglige arbejde med HR? Deltag i denne HR-update og bliv klogere på, hvad HR skal være opmærksomme på for at sikre, at de går den rette vej med hensyn til HR-tech. Du får b.la. indsigt i:

 • Hvad HR bør gøre for at være klar til den teknologi, der er på vej.
 • Hvordan HR-ledere kan sikre, at deres team både består af profiler med de mere klassiske HR-færdigheder og profiler med den mere tekniske kunnen.
 • Hvad HR-ledere skal være opmærksomme på, når de rekrutterer profiler til deres HR-afdeling i fremtiden.

Indlægsholdere:  Malene Hulkvist, HR og Payroll Manager hos Saint-Gobain Distribution Denmark og Mads Christensen, Customer Success Manager hos Sympa.

Hvis du ikke er medlem af DANSK HR, skal du tilmelde dig her.

Mødelink sendes på mail på dagen for afholdelsen.

Medlemmer af DANSK HR kan også finde mødelinket på medlemsportalen

______________________________________________________________________

Kursus (gratis for medlemmer)

HR Power to X: HR-innovation gennem digitale udviklingsperspektiver

Sted: København
Dato/tid: 12.06.2023 08:30 - 12:00

Digitaliseringen griber om sig i et hastigt tempo. I den forbindelse ser vi, at der er opstået nye måder at arbejde på og nye ideer til, hvor vi skal henad både i forhold til vores fleksibilitet, diversitet, mødekultur og ledelse. Her møder den hastige udvikling en såkaldt ’Frozen middle management’ – som betyder at mellemlederne flytter sig for langsomt. Peter Søndergaard stiller derfor skarpt på, hvordan digitaliseringen ændrer, opbryder og støtter den organisatoriske struktur.
På kurset sætter vi ord og handling på digitalisering og innovation.

Hvordan spiller de sammen, og hvordan kan de komplimentere hinanden. Er der en sammenhæng, og hvor kan de understøtte organisations overordnede strategiske mål om et tilfredsstillende og højt performance output samt en øget digital ressourceanvendelse.

Underviser er Peter Søndergaard, CEO, The Søndergaard Group, tidl. Executive Vice President, Gartner
Research & Advisory

Tilmeld dig her

______________________________________________________________________

Kursus (gratis for medlemmer)

HR Power to X: HR-innovation gennem digitale udviklingsperspektiver

Sted: Montra Hotel Sabro Kro, Sabro
Dato/tid: 13.06.2023 08:30 - 12:00

Digitaliseringen griber om sig i et hastigt tempo. I den forbindelse ser vi, at der er opstået nye måder at arbejde på og nye ideer til, hvor vi skal henad både i forhold til vores fleksibilitet, diversitet, mødekultur og ledelse. Her møder den hastige udvikling en såkaldt ’Frozen middle management’ – som betyder at mellemlederne flytter sig for langsomt. Peter Søndergaard stiller derfor skarpt på, hvordan digitaliseringen ændrer, opbryder og støtter den organisatoriske struktur.
På kurset sætter vi ord og handling på digitalisering og innovation.

Hvordan spiller de sammen, og hvordan kan de komplimentere hinanden. Er der en sammenhæng, og hvor kan de understøtte organisations overordnede strategiske mål om et tilfredsstillende og højt performance output samt en øget digital ressourceanvendelse.

Underviser er Peter Søndergaard, CEO, The Søndergaard Group, tidl. Executive Vice President, Gartner
Research & Advisory

Læs mere og tilmeld dig her

______________________________________________________________________

Modul 4, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Når ansættelsen ophører

Sted: Aarhus
Dato/tid: 20.06.2023 08:30 - 16:00

På dette kursus ser vi på, hvilke områder, der skal lægges vægt på ved opsigelse af medarbejdere. Opsigelse kan ske med baggrund i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Vi klarlægger rettigheder og pligter for arbejdsgiveren i forhold til at kunne foretage en saglig opsigelse. Samtidig behandler vi loyalitetsforpligtelsen og gældende regler for konkurrenceklausuler.

 • Opsigelse med baggrund i virksomhedens forhold
 • Opsigelse med baggrund i medarbejderens forhold
 • Bortvisning
 • Medarbejderens opsigelse
 • Loyalitetsforpligtelse
 • Ansættelsesklausuler

Tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

______________________________________________________________________

LIVE Jura-update (gratis - kun for medlemmer)

Direktivet om tidsregistrering

Sted: Zoom
Dato/tid: 21.06.2023 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

LIVE HR-update (gratis - for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 09.08.2023 09:00 - 11:00

Tekst på vej

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

LIVE Jura-update (gratis - for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 16.08.2023 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

Modul 1, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

HR-jura og GDPR i ansættelsesforholdet

Sted: København
Dato/tid: 22.08.2023 08:30 - 16:00

Vi starter med at få overblik over begreber, retskilder og -instanser indenfor HR juraen. Retsgrundlaget for det enkelte ansættelsesforhold klarlægges og de forskellige lønmodtagergrupper bliver gennemgået, herunder hvad der væsentligt for den enkelte gruppe. GDPR bliver gennemgået i forholdet til ansættelsesforholdet, såvel før, under som efter ansættelsen.

 • Retskilder, begreber og retsinstanser
 • Retsgrundlaget for det individuelle ansættelsesforhold
 • Lønmodtagergrupper
 • GDPR før, under og efter ansættelsen
 • Krav til samtykke efter GDPR

Tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

______________________________________________________________________

Kursus (gratis for medlemmer)

HR Power to X: Forstå værdierne i psykologisk tryghed

Sted: København
Dato/tid: 06.09.2023 08:30 - 12:00

Under temaet ”Psykologisk tryghed er afgørende for at skabe resultater” er der mulighed for at stifte bekendtskab med psykologisk tryghed samt hvilken værdi, der opnås med denne organisationskultur. En psykologisk tryg arbejdsplads er et sted, hvor medarbejderne tør sige deres mening og fejle uden frygt for hån, ydmygelse eller negative konsekvenser. 

På kurset får du viden om:

 • Hvad er psykologisk tryghed?
 • Hvad skal der til for at skabe psykologisk tryghed?
 • Koblingen mellem psykologisk tryghed, trivsel og performance 
 • Arbejdsmæssige- og konkrete implementeringsperspektiver

Underviser: Signe Enemark Kildesgaard, Cand.scient.soc., Partner i konsulenthuset Enemark og tidligere HR Direktør.

Læs mere og tilmeld dig her

______________________________________________________________________

LIVE HR-update /Workshop (gratis - for medlemmer og Nextwork)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 13.09.2023 11:00 - 12:00

Tekst på vej

Kun for medlemmer af DANSK HR og Nextwork
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

Modul 2, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Personalejuraen i rekruttering og ved ansættelsen

Sted: København
Dato/tid: 14.09.2023 08:30 - 16:00

Når du rekrutterer nye medarbejdere, findes lovgivning, der begrænser den frie ansættelsesret. Du får derfor viden om, hvordan du sikrer overholdelse af gældende lovgivning, når du skal rekruttere og ansætte. Særligt udarbejdelse af ansættelsesbevis kan være vanskeligt. Kurset giver dig viden om, hvad begrebet væsentlige vilkår omfatter og hvordan du sikrer overholdelse af arbejdsgivers oplysningspligt. Til sidst gennemgås de forskellige ansættelsesformer.

 • Rekruttering og stillingsopslag
 • Ligebehandlingsloven
 • Forskelsbehandlingsloven
 • Arbejdsgivers spørgsmål
 • Arbejdstagers oplysningspligt
 • Ansættelsesbeviser og deres indhold
 • Ansættelsesformer

​Tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

______________________________________________________________________

LIVE Jura-update (gratis - for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 20.09.2023 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

LIVE HR-update (gratis for alle)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 11.10.2023 11:00 - 12:00

Tekst på vej

Mødelink sendes på mail på dagen for afholdelsen.

Medlemmer af DANSK HR kan også findemødelinket på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

Kursus (gratis for medlemmer)

HR Power to X: EQ som grundlag for øget teamsamarbejde og adfærdsudvikling

Sted: København
Dato/tid: 24.10.2023 08:30 - 12:00

Under temaet ” EQ som grundlag for øget teamsamarbejde og adfærdsudvikling” giver vi deltagerne mulighed for at stifte bekendtskab med Emotionel Intelligence eller på dansk følelsesmæssig intelligens som et værktøj til at understøtte et optimalt teamsamarbejde og adfærdsudvikling.   
På kurset sættes der blandt andet fokus på:

 • Hvad er Emotionel Intelligence?
 • Forstår man bedre kritik og har man en større selvindsigt?
 • Er EQ medfødt eller kan man også udvikle eget EQ-niveau?
 • Hvem i organisationen bør have ansvaret for udvikling af medarbejderes EQ-niveau?


Underviser
: Per Poulsen, CEO, HUMI, Master degree fra Lund Universitet og tidligere Human Resources Development Manager Human, Maersk Group

Læs mere og tilmeld dig her

______________________________________________________________________

 

LIVE Jura-update (gratis - for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 25.10.2023 10:00 - 10:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen.

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

Modul 3, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Reglerne under ansættelsen

Sted: København
Dato/tid: 26.10.2023 08:30 - 16:00

Dette kursus har fokus på medarbejderens pligter og de ydelser, som arbejdsgiver skal sikre, at medarbejderen modtager. Vi behandler ledelsesretten, og hvad den betyder for det enkelte ansættelsesforhold. Du får ligeledes viden om, hvornår du kan ændre i det enkelte ansættelsesforhold, og hvad der betragtes som en væsentlig ændring i ansættelsesforholdet. Du får input til udformning af proces for disciplinære sager og eksempler på advarsler.

 • Ledelsesretten
 • Løn og arbejdstid
 • Pligter under sygdom
 • Ferie efter nye ferielov
 • Barsel og orlov
 • Ændringer i ansættelsesforholdet
 • Disciplinær proces og påtaler/advarsler

Tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

______________________________________________________________________

LIVE HR-update (gratis - for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 07.11.2023 11:00 - 12:00

Tekst på vej

Kun for medlemmer af DANSK HR
Adgangslink sendes i nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

Kursus (gratis for medlemmer)

HR Power to X: ESG - et bæredygtigheds- og udviklingsværktøj for øget konkurrenceevne

Sted: København
Dato/tid: 08.11.2023 08:30 - 12:00

DANSK HR har i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), sammensat et spændende formiddags kursus med udgangspunkt i ESG - hvorfor og hvordan.

Vi dykker ned i, hvad arbejdet med ESG indeholder, og hvordan organisationen bedst forbereder sig på opgaven samt hvilke overvejelser organisationen skal tage højde.

Deltag, og hør mere om:

 • ESG-strategi og -integration i forretningsmodellen
 • Governance og organisering af roller og ansvar
 • Sociale perspektiver
 • Bæredygtigsmål- og værdier
 • Krav til samarbejdspartnere og leverandører
 • Dataindsamling og rapporteringsforpligtelser

Der vil indlæg fra Ergonomic Solutions v/ Mette Haslev, Head of HR.

Ergonomic Solutions besluttede allerede for mere end to år siden at involvere og implementere ESG i deres organisation. Hør om dette arbejde og Ergonomic Solutions resultater af indsatsen.

Underviser er Simone Sæderup Nielsen, cand.merc., partner & medstifter, Simply Sustain.

Tilmeld dig her

______________________________________________________________________

LIVE Jura-update (gratis - for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 15.11.2023 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

Modul 4, DANSK HR Certifikat i HR-jura (åben for alle)

Når ansættelsen ophører

Sted: København
Dato/tid: 16.11.2023 08:30 - 16:00

På dette kursus ser vi på, hvilke områder, der skal lægges vægt på ved opsigelse af medarbejdere. Opsigelse kan ske med baggrund i virksomhedens eller medarbejderens forhold. Vi klarlægger rettigheder og pligter for arbejdsgiveren i forhold til at kunne foretage en saglig opsigelse. Samtidig behandler vi loyalitetsforpligtelsen og gældende regler for konkurrenceklausuler.

 • Opsigelse med baggrund i virksomhedens forhold
 • Opsigelse med baggrund i medarbejderens forhold
 • Bortvisning
 • Medarbejderens opsigelse
 • Loyalitetsforpligtelse
 • Ansættelsesklausuler

​Tilmeld dig her

Læs mere om Certifikat i HR-jura og alle modulerne i uddannelsen

______________________________________________________________________

LIVE Jura-update (gratis - for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 07.12.2023 11:00 - 11:30

LIVE jura-update med Legal Advisor i DANSK HR Rie Nielsen.

Kun for medlemmer af DANSK HR
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________

 

LIVE HR-update (gratis for medlemmer)

TBA

Sted: Zoom
Dato/tid: 13.12.2023 11:00 - 12:00

Tekst på vej

For medlemmer af DANSK HR:
Mødelink sendes på nyhedsmailen og kan findes på medlemsportalen

______________________________________________________________________