HR-chefen

Danmarks eneste tidsskrift med 100 % fokus på human resources


Fremtidens HR-funktion, Medarbejderen som forbruger, Skab gode talentmiljøer og Design den rette organisation er nogle af de temaer, magasinet HR-chefen sætter på agendaen i 2018.

I HR-chefen bliver du altid præsenteret for en lang række af     aktuelle artikler inden for hele HR-   feltet. Artiklerne bliver skrevet af   fagfolk, der ved, hvad de taler om, så   her er mulighed for fordybelse i dit fag   eller din interesse. DANSK HR har siden 1992 udgivet HR-chefen.

En medlemsundersøgelse har vist, at    læserne i gennemsnit bruger en time på at læse magasinet HR-chefen – det kan betragtes som et tegn på, at artiklerne er meget relevante.

Magasinet er bygget op om et tema, der varierer fra gang til gang, og derudover er der en lang række faste artikler, blandt andet aktuelt om jura fra Kromann Reumert, om skat og HR fra PWC, et HR-portræt samt en fast klumme. HR-chefen udkommer seks gange om året: ultimo februar, april, juni, august, oktober og medio december.

Læs artikel

Temaer 2017

Læs flere temaartikler fra tidligere udgivelser af HR-chefen

Temaer 2018

  • Nr. 1: Kom godt ombord - udkommer ultimo februar
  • Nr. 2: Fremtidens HR-funktion - udkommer ultimo april
  • Nr. 3: Medarbejderen som forbruger  - udkommer ultimo juni
  • Nr. 4: Skab gode talentmiljøer  - udkommer ultimo august
  • Nr. 5: Design den rette organisation  - udkommer ultimo oktober
  • Nr. 6: Kultur & Etik  - udkommer medio december