Det sker

Kursus (gratis for medlemmer)

HR-målinger

Sted: DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V
Dato/tid: 23.10.2018 09:00 - 16:00

Trivselsmålinger, ledelsesevaluering og APV er efterhånden kendte værktøjer i de fleste organisationer – både større og mindre, offentlige og private. Men hvordan designer vi HR-målinger, der opnår det formål, som vi sigter efter – og ved vi altid, hvad formålet med målingen egentlig er?

På kurset får du et overblik over de grundlæggende principper og valg der er i designet af en HR-måling og du får et overblik over de typiske faldgruber.

Læs mere og tilmeld dig her

HR-konference

HR-turen 2018

Sted: Grand Hotel i Lund, Sydsverige,
Start: 24.10.2018 09:00
Slut: 25.10.2018 17:00

Deltag på Børsen og Dansk HR's todages-HR-konference i Lund, og bliv opdateret på den nyeste viden inden for ledelse, optimering og performance.

På konferencen vil du møde nogle af landets førende eksperter inden for ledelse, som vil udfordre dig og give dig konkrete ledelsesværktøjer, som du kan implementere og derved løfte din organisation til nye højder. Målet for konferencen er, at du får faglig viden, at du får perspektiveret og diskuteret din nye viden med indlægsholderne og de øvrige deltagere, og at du derefter kan arbejde med mulighederne for implementering i din egen organisation.

Læs mere og tilmeld dig her

Webinar

Gentænk fremtidens organisationer

Dato/tid: 25.10.2018 14:00 - 14:30

Hvordan danner man dynamiske hierarkier, hvor alle bedriver ledelse og kollegaer får følgeskab omkring beslutninger, hvor de har særlige erfaringer. Hvordan udvikler vi vores medarbejders særlige evner så er synlige og brugbare for andre kollegaer og erkendes for disse? Det vil Anne Lund Thybring vise os er muligt at fremelske i nutidens organisationer.

Webinaret afholdes af Anne Lund Thybring, cand. Psych. og direktør, Thybring.

Webinaret er kun for medlemmer af DANSK HR. Adgangslinket findes på medlemsportalen samt bliver sendt i  nyhedsmailen ca. en uge før afholdelsen af webinaret.

Kurses (gratis for medlemmer)

Den nye ferielov

Sted: MBK, Pilestræde 61, 1112 København K
Dato/tid: 05.11.2018 09:00 - 16:00

I Danmark har vi i mange år haft den samme ferielov – byggende på velkendte ferieprincipper - og det har givet en kendt og stor praksis for administrationen af disse regler. Nu er der imidlertid vedtaget en ny ferielov, der træder i kraft 2020, og som på en række områder afgørende ændrer de principper, som vi kender fra den nuværende ferielov. 

På dette kursus gennemgås den nye ferielovs regler, og der gives indblik i, hvor disse regler adskiller sig fra nuværende regler.

Læs mere og tilmeld dig her

OBS: Kurset er en gentagelse af kurset, der blev afholdt tidligere på året. Så nåede du ikke at deltage der, har du nu chancen igen.

Kurses (gratis for medlemmer)

Den nye ferielov

Sted: Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780, 8471 Sabro
Dato/tid: 14.11.2018 09:00 - 16:00

I Danmark har vi i mange år haft den samme ferielov – byggende på velkendte ferieprincipper - og det har givet en kendt og stor praksis for administrationen af disse regler. Nu er der imidlertid vedtaget en ny ferielov, der træder i kraft 2020, og som på en række områder afgørende ændrer de principper, som vi kender fra den nuværende ferielov. 

På dette kursus gennemgås den nye ferielovs regler, og der gives indblik i, hvor disse regler adskiller sig fra nuværende regler.

Læs mere og tilmeld dig her

OBS: Kurset er en gentagelse af kurset, der blev afholdt tidligere på året. Så nåede du ikke at deltage der, har du nu chancen igen.

Modul 4, Certificate in Human Resources®

Forandrings- og præstationsledelse

Sted: København
Dato/tid: 20.11.2018 09:00 - 16:00

Mange virksomheder har de seneste år arbejdet med at få præstationsvurderingssystemer til at fungere. Kun få har haft held med arbejdet. Denne workshop giver dig et overblik over de hyppigste vanskeligheder og inspiration til at få “performance management” til at virke både præstationsfremmende og motiverende i din virksomhed.

I den anden halvdel af dagen arbejder vi med forandringsledelse. På trods af mere end 20 års træning i forandringsledelse er det fortsat kun ca. 35% af alle større projekter, der lever helt op til forventningerne. Du får både årsager til den manglende succes og værktøjer, du og dine linjechefer kan bruge, når I skal gennemføre større forandringer.

Læs mere og tilmeld dig her

Læs mere om Certificate in Human Resources® by DANISH HR

Webinar

Ny ferielov på vej

Dato/tid: 21.11.2018 14:00 - 14:30

En ny ferielov træder snarest i kraft, og en række af de velkendte principper, vi kender fra den nuværende ferielov ændres eller forsvinder. Vigtigst er, at vi går fra princippet, om at ferie optjenes og afholdes forskudt, hvorimod vi fremover skal være klar til samtidighedsferie.

På webinaret gennemgår vi kort de overordnede ændringer af ferieloven, og derefter bliver der i høj grad sat fokus på den overgangsordning, der er vedtaget, og som får betydning for danske virksomheder allerede fra den 1. januar 2019.

 

Webinaret afholdes af Mette Nørlem, cand.jur. og chief of Staff, DANSK HR.

Webinaret er kun for medlemmer af DANSK HR. Adgangslinket findes på medlemsportalen samt bliver sendt i  nyhedsmailen ca. en uge før afholdelsen af webinaret.