Få certifikat i HR

Certificate in Human Resources® by DANISH HR

Gennem fire dagskurser hos DANSK HR kan du nu opnå et certifikat i HR. Deltager du på fire heldagskurser inden for en periode på maximum to år, opnår du retten til at benytte ”Certificate in Human Resources® by DANISH HR” i dit CV med mere.

De fire kurser i certifikatet er følgende:  

 1. HR og intern medarbejderudvikling
 2. HR og egne udviklingsmuligheder
 3. HR i et strategisk perspektiv
 4. Forandrings- og præstationsledelse

Kommende kurser og tilmelding vil fremgå af kalenderen her, hvor du også vil kunne læse mere om indholdet i de enkelte moduler.

Ønsker du at blive orienteret direkte om kommende datoer for et eller flere af modulerne, så send en mail til info@danskhr.dk

Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge - når alle 4 moduler er gennemført, får du certifikatet.
Du kan også vælge kun at deltage på et, to eller tre moduler - så opnås certifikatet dog ikke. 

Mål

De 4 kurser giver deltagerne en teoretisk og praktisk indføring i 4 hovedområder inden for HR, som alle er relevante i forhold til HR-arbejdet og den praktiske implementering i organisationen. 

På det teoretiske felt vil du blive indført i områder som:

 • Hvor er HR i teorien henne i dag, og hvilke teoretiske modeller har været grundlaget for udviklingen af blandt andet den danske/skandinaviske ledelsesmodel?
 • Hvordan understøtter HR værdierne i den danske ledelsesmodel, og kan HR optimere den interne performancekultur gennem teoretiske modeller?
 • Teoretisk viden om forandringsledelse og strategisk kommunikation
 • Teoretisk gennemgang af strategisk HR, som understøtter organisationens strategier og forretningsgrundlag 

Den praktiske indføring omfatter blandt andet:

 • Praktisk indføring af HR-strategier 
 • Kunne identificere de HR aktiviteter, der bidrage positivt til gennemførelsen af virksomheds strategi
 • HR-kommunikation til ledere og andre interne medarbejdere 
 • Sikre egen udvikling i HR-arbejdet 
 • Være ambassadør for HR-tiltag og kunne aflæse værdierne i disse

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer, der i det daglige arbejder med HR i både private som offentlige organisationer.

Priser

Medlem af DANSK HR:

Modul 1: Gratis

Modul 2, 3 og 4:  2.448 kr. ekskl. moms / per kursus.
Hertil kommer bogen "Human Resource Management – organisation og menneske" til 420 kr. ekskl. moms.

Ikke medlem:
Modul 1: 2.448 kr. ekskl. moms.

Modul 2, 3 og 4: 5.950 kr. ekskl. moms / per kursus.
Hertil kommer bogen "Human Resource Management – organisation og menneske" til 420 kr. ekskl. moms.