Covid-19 forholdsregler

(Opdateret 17. juni 2020 i forhold til gældende regler)

Træfpunkt HR bliver holdt som planlagt ultimo september, og vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at besøgende, udstillere, talere, personale mm trygt kan deltage uden at være bekymret for at blive smittet med Covid-19.

Vi overholder naturligvis alle myndigheders retningslinjer. Det betyder, at der kommer ændringer til udførelsen, men fordi reglerne hele tiden ændres, er det på nuværende tidspunkt ikke let at sige, hvad der helt konkret kommer af forandringer i forhold til tidligere år. Vi følger nøje udviklingen, og tilpasser løbende vores forholdsregler tilsvarende.

Helt konkret planlægger pt. vi følgende:

 • Vi sikrer, at deltagerantallet pr. m2 holder sig inden for lovens rammer
 • Der kommer sprit-stationer flere steder i hallen
 • Der foretages ekstra rengøring
 • Der bliver indgang og udgang forskellige steder i hallen for at undgå modsatrettede menneskestrømme
 • Du kan forvente ensrettede gange
 • Der vil være ekstra bemanding, der sikrer, at alle regler overholdes
 • Der vil være større afstand mellem stolene i foredragssalene
 • Vi bortviser gæster, der har symptomer
 • Vi opsætter afstandsmærkning, hvor der kan forekomme kø
 • Vi vil tilbyde værnemidler i form af handsker, mundbind og håndsprit
 • Udstillere har sprit til sig selv og deres gæster
 • Udstillere er forpligtet til flittig rengøring på egen stand

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Træfpunkt HR d. 23. og 24. september.