Danfoss Drives

Birgitte Ladefoged, VP/ HR i Danfoss og Ditte Haulund, Senior Director i Danfoss Cooling/ Supply chain (tidligere HR dir. i Danfoss Drives og kontakt- og projektansvarlig for trivselskampagnen)

Fokus på det hele menneske i en tid, hvor arbejdsliv og privatliv flyder sammen

Danfoss Drives forretningen i Gråsten, indstilles til HR-prisen 2019. Forretningen, der samlet set udgør 1050 medarbejdere, har haft modet til at handle nytænkende og struktureret på en stigende trivselsudfordring blandt medarbejderne. Hastige forandringer og et stigende antal opgaver stiller krav til konstante prioriteringer - både jobmæssigt og privat. Krav omkring resultater og forbedringer er ikke blot midlertidige - men et naturligt vilkår. Vi lever i en tid, hvor vi alle står over for store udfordringer. Forandringerne påvirker os alle, men det påvirker os vidt forskelligt. Nogle trives og ser det som spændende udfordringer - andre føler sig pressede og finder det uoverskueligt.

Birgitte Ladefoged, VP HR & Segment Communication i Danfoss Drives, havde modet og viljen til at investere forebyggende og italesætte mistrivsel i et større perspektiv, både arbejdsmæssigt, personligt og familiært. Hurtigt stod det klartat hvis man skal lykkes med en trivselsindsats, så skal fokus være på det hele menneske i en tid, hvor arbejdsliv og privatliv flyder mere sammen.

Frivillig medarbejderinvolvering
Ildsjæle i HR afdelingen greb det strategisk an og tilrettelagde en helstøbt Trivselskampagne, der indeholdt en række initiativer, men fælles for dem alle er, at de er drevet frivilligt af medarbejdere, som brænder for:

  • Uddannelse af frivillige Trivselsmentorer og ambassadører blandt medarbejderne (både time- og funktionær ansatte), der kan spotte, når kolleger begyndte at ”hænge” og omsorgsfuldt tage fat i dem og få dem til at tage imod hjælp.
  • Skabe Awareness italesættelse af trivsel og psykisk arbejdsmiljø i organisationen – bla. gennem plakater og præsentationsmateriale.
  • Skabe en Kultur Påvirkning og kommunikere om Kernefortællingen og om Trivselskampagnen gennem ’små tiltag’ rundt om i organisationen, ex. foredrag, fyraftensarrangement, fysiske træningsaktiviteter i løbet af dagen.
  • Udarbejde en overskuelig og intuitiv Værktøjskasse, med klart overblik for hhv. stress-ramte og Ledere til stress-ramte omkring best practice og vejledningomkring hvis stress eller mistrivsel rammer.
  • Informations- og nudgingkampagne med motivation til at passe på sig selv i en travl hverdag.
  • Tilbud om gratis, individuelle og anonyme trivselsforløb gennem Family Support (i dag Blume support) for både medarbejder og familie, hvis udfordringerne er af mere personlig eller familiær art.
  • Formidle Informationsmateriale, fx pjece med gode råd til at øge trivsel, forebygge stress samt vejledning og procedure overblik ift. til at søge hjælp.

Kampagnens initiativer bestod af flere elementer – og fælles for dem alle er, at de hjælper medarbejderne til at passe på sig selv og bevare trivslen i en presset tid.

"Vi kan ikke lave vilkårene om. Vi vil fortsat være en stor, global og konkurrencedygtig forretning. Men vi håber, at med disse aktiviteter at kunne give vores medarbejdere personlige værktøjer til at navigere – så de fortsat trives og forbliver en god aktør på egen situation – også når hverdagen udfordrer. På Danfoss lægger vi vægt på sikkerhed, personlig trivsel og et psykisk godt arbejdsmiljø for at kunne levere bæredygtige resultater og fortsat være en attraktiv arbejdsplads”, Morten B. Sørensen, administrerende Direktør for Danfoss Drives A/S.

”Mange af trivselsinitiativerne er fortsat aktive i Danfoss Drives også efter kampagnens udløb og jeg er stolt af, at vores medarbejdere fortsat brænder for at gøre en forskel og sætter fokus på trivslen”, siger Birgitte Ladefoged, VP HR & Segment Communication i Danfoss Drives.


STEM NU