Siden 2002 har DANSK HR været Danmarks repræsentant i EAPM

Europæisk samarbejde

EAPM – European Association for People Management

EAPM er en paraplyorganisation, som er oprettet med det formål at samle de nationale personaleorganisationer under sig. 

EAPM er uafhængig af alle arbejdsgivere, fagforeninger, stat og politiske organer. Organisationen er det europæiske repræsentative organ for personaleadministration, og EAPM har også forbindelser med ikke-europæiske lande. Foreningen søger at fremme og udvikle viden om personalemæssige spørgsmål, personaleaktiviteter og deres betydning for industri, handel og offentlig såvel som privat sektor administration. 

EAPM blev grundlagt i 1962 af de nationale forbund og professionelle institutioner til HR i Frankrig, Tyskland, Sverige, Schweiz og England. 

Hvert medlemsland er repræsenteret ved sin nationale sammenslutning eller erhvervsorganisation, og for hvert europæisk land kan der kun være én repræsentant. Siden 2002 har DANSK HR været Danmarks repræsentant i EAPM. Kim Staack Nielsen, Chairman i DANSK HR, har siddet i EAPM's bestyrelse fra 2005 - 2013 og var Vice President i EAPM for perioden 2009-2011. Kim Staack Nielsen sidder igen i bestyrelsen for perioden 2016 - 2018. 

Medlemslande

Østrig, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Irland, Israel, Italien, Letland, Litauen, Makedonien, Malta, Holland, Norge, Portugal, Rumænien, Rusland, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tyrkiet og England.

Læs mere på EAPM's hjemmeside