Camilla Wolff

 

Camilla Wolff er uddannet cand.mag. fra Aarhus Universitet i 1995.

Camilla har omfattende erfaring med forretningsudvikling primært fra den private sektor, hvor hun har arbejdet med såvel store som mindre danske samt internationale virksomheder. Hendes erfaring dækker også samarbejde med den offentlige sektor.

Camilla har mere end 18 års erfaring indenfor forretningsudvikling med særligt fokus på organisationsudvikling fra forskellige danske konsulenthuse. Derudover dækker Camillas erfaring ledelse efter i knap 10 år dels at have fungeret som faglig leder dels ved at have fungeret som regionschef med ansvar for syv afdelinger og deraf følgende håndtering af den daglige paradokser i ledelse f.eks. at skabe resultater og samtidig styrke relationer samt at nytænke samtidig med at optimere drift. Dertil kommer erfaring med strategisk salg fra en position i en global virksomhed med ansvar for implementering af internationale samarbejdsaftaler i Danmark som sammen med to års arbejde i udlandet har sikret en omfattende forståelse for og erfaring med håndtering af og synergiskabelse i forbindelse med kulturel diversitet og inklusion.

Camilla er i dag ejer af Wolff Business Consulting, hvor hun har samarbejder med bestyrelser og ledelser i private virksomheder om at udvikle organisationer til at stå stærkt i eksekveringen af deres strategi som bl.a inkluderer at kunne positionere sig til at kunne tiltrække og udvikle den bedste talentmasse i markedet.

Camilla har stor erfaring med forretningsudvikling bl.a. transformation af strategi til alle led i værdikæden. Dette kræver en dyb forståelse for og omsætning af den viden samt erfaring, der opnås ved at balancere det forretningsmæssige over for det relationelle og det kvantitative over for det kvalitative.

Camillas ekspertise dækker områder som forretningsudvikling, lederudvikling, HR-partnering samt design og konceptudvikling af udviklingsprogrammer.

Nuværende bestyrelsesposter

  • DANSK HR, bestyrelsesmedlem
  • Pedersminde A/S, Formand for bestyrelsen
  • Riberhusgård A/S, formand for bestyrelsen

Kontaktinformation

Camilla Wolff, Direktør i Wolff Business Consulting

Mobil: +45 31 33 49 60

www. Wolffbc.dk