Fotolia_190346780_Subscription_Monthly_M_WEB.jpg

Tjekker du kørekort for medarbejdere med firmabil?

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Hvis en medarbejder har firmabil, er virksomheden jo formelt ejer af bilen. Ifølge færdselslovens § 65 stk. 2 har man som ejer af et køretøj pligt til at sikre sig, at den, man overlader sit køretøj til, har et gyldigt førerbevis.

Virksomheden bør dermed ved ansættelsen tjekke, at medarbejderen, der får firmabil, har et gyldigt kørekort, men det er ikke i færdselslovens forstand nok. Som arbejdsgiver bør du derfor sikre, at der sker en løbende kontrol af førerbevis.

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på tilblivelsestidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig juridiske sagsbehandling.