Jura_paragraf.jpg

Funktionærer har ret til fri med løn ved lægebesøg i arbejdstiden

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Ifølge funktionærlovens § 5 har alle funktionærer ret til løn under sygdom. Dette gælder normalt akut opstået fravær men giver også ret til at gå til læge eller tandlæge med løn ved disse akutte opståede sygdomme.

Ved andre almindelige lægebesøg, ambulant hospitalsbehandling, undersøgelse eller behandling hos specialelæg, ordineret besøg hos fysioterapeut eller kiropraktor, som medarbejderen er blevet henvist til af egen læge eller som er en del af medarbejderens ”helbredelse” gælder sygdomsbegrebet også, og dermed har medarbejderen også ret til fri med løn. Disse ”ikke-akutte” undersøgelser m.v. skal dog så vidt muligt placeres uden for arbejdstiden, og er det ikke muligt, så skal det ske under hensyntagen til arbejdets udførelse/virksomheden.

Dette princip om fri med løn til opfølgende lægebesøg er netop fastslået af Østre Landsret i en sag, hvor en medarbejder var henvist til en speciallæge af sin egen læge. Dommen fastslog også, at eventuelle overenskomster/lokalaftaler ikke kunne tilsidesætte den lovsikrede ret, som funktionærer har i henhold til § 5.

Til slut skal det slås fast, at hvis fravær skyldes generelle lægebesøg/ tandlægeeftersyn af forebyggende karakter, så er det ikke sygdom og derfor heller ikke omfattet af funktionærlovens § 5. Dermed skal medarbejdere bruge ferie, flextimer eller selv betale for fraværet.

Eksempel på personalepolitik fri til læge- og tandlægebesøg

Som medlem af DANSK HR giver vi dig et forslag til, hvordan en eventuel personalepolitik om fri til læge- og tandlægebesøg kan formuleres. Hent eksemplet på medlemsportalen - husk du skal være logget ind.

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.