dec 8 web.jpg

 

I december forkæler DANSK HR vores følgere på LinkedIn med en HR-julekalender fuld af gaver. Hver formiddag indtil d. 24. december kan du på LinkedIn åbne en ny ”låge” i DANSK HR’s julekalender - hvor du også får mulighed for at få fingrene i indhold, som normalt kun er for vores medlemmer. Du kan følge DANSK HR på LinkedIn her

Julekalender 8. dec.

’Faciliterende ledelse’ – Vend lederrollen på hovedet

Af DANSK HR

Begrebet ’faciliterende ledelse’ bliver et bærende element i it-virksomheden Bankdatas totale agile transformation. Medarbejderne skal udvikles til medledere, som kan tage ansvar for sig selv og produktet og bidrage til virksomhedens overordnede mål, lyder det fra afdelingsleder Berit Doormann Kuhr. Hun giver her tre gode råd til, hvordan du gennem faciliterende ledelse kan engagere dine medarbejdere.  

Bankdata står midt i en af Danmarks største agile transformationer, hvilket betyder mærkbare forandringer i hverdagen for virksomhedens 700 medarbejdere. Allerede nu er Bankdata gået fra at organisere sig i projektteams til at have 100 faste produktteams. Forskellen er bl.a., at virksomheden nu benytter en udviklingsproces, hvor hvert team arbejder i 2-ugers projektforløb med løbende feedback.

Det er for disse teams, at faciliterende ledelse – én af grundstenene i den agile omstilling – spiller en væsentlig rolle. Der sker en omfordeling af ansvaret, som udfordrer det traditionelle hierarki og betyder, at dele af det traditionelle ledelsesansvar bliver overført til de forskellige teams:

”Når man lægger ansvaret ud i selvstyrende teams, bliver lederrollen en anden. Lederen bliver en ­slags organisatorisk coach for teamet, der fremmer transparens og organisatorisk helhedstænkning, uden nødvendigvis at være den, der har alle informationerne,” udtaler Berit Doormann Kuhr, afdelingsleder hos Bankdata.

Medarbejderne skal engageres og have medansvar

Den teknologiske udvikling går i dag meget stærkt, og det kræver store strukturelle ændringer:

”Vi skal tænke smartere og være tættere på kunden, så vi kan levere de rigtige løsninger hurtigere. Det gør vi bedst ved at ændre på vores struktur, så den følger med tiden, og samtidig træne en mere responsiv adfærd,” lyder det fra Berit Doormann Kuhr, der her giver tre gode råd til virksomheder, der ønsker at engagere sine medarbejdere gennem faciliterende ledelse.

#1: Skab forståelse gennem flere perspektiver

Når man skal lære nyt, kan det være en hjælp at få forklaret det samme på flere forskellige måder. I stedet for fx kun at få en ny målsætning forklaret fra sin overordnede, kan det øge forståelsen, hvis man også arbejder med den sammen med nære kollegaer eller på tværs af afdelinger. Det kan sammenlignes med en bil i en vaskehal: Der skal bruges mange børster til at få bilen så ren som muligt.

Det vigtige her er, at man husker at følge op på de mange perspektiver gennem møder og samtaler med medarbejderne, hvor man koordinerer perspektiverne og derved faciliterer mening.

#2: Gør dine medarbejdere til medledere

Mange medarbejdere er vant til at få at vide, hvad de skal gøre fra en afdelings- eller projektleder. Derfor skal de trænes i at kunne organisere sig selv. Nøglen her er at inkludere teams i beslutningerne lidt efter lidt og spørge dem til råds, så de til sidst er modne nok til at kunne lede sig selv.

#3: Skab en klar rød tråd gennem transparens

I den grad af turbulens, mange af os i dag opererer i, er det altafgørende, at alle medarbejdere hele tiden ved, hvad målet er. Visionen skal være krystalklar, så ledelse og medarbejdere har et fælles pejlemærke. Det giver plads til at eksperimentere og justere undervejs uden at miste fokus. Her er det vigtigt at hjælpe de enkelte teams til at udvikle deres evne til at forstå og tage ansvar for egne opgaver i et helhedsperspektiv, og at gøre dem til strategisk kompetente bidragsydere.