Fotolia_88340503_Subscription_Book.jpg

Boganmeldelse: ”Victory Through Organization”

Bogen er et overflødighedshorn af teori og praksis og kan for den garvede HR-person virke både forfriskende og som en gentagelse af pointer, der er sagt før.

Victory Through Organization
Af Dave Ulrich, Mike Ulrich, David Kryscynski og Wayne Brockbank
Udgivet af Mc Graw Hill,2017


I store træk er det at læse bogen som at sidde ved en forelæsning, hvor forskellige teorier og et væld af empirisk data fra mere end 32.000 respondenter fra 1.200 organisationer forklares og gøres anvendelige ved eksempler på praktiske værktøjer. I takt med, at man overdynges med viden, mærker man længslen efter at komme i dybden trænge sig på. Man bliver i stigende grad forpustet og forvirret. Bogens mange bevægelser gør den ekstremt omfangsrig. Det er derfor heller ikke muligt her at nå hele vejen rundt uden at blive blæst omkuld.

Stilen kombinerer de akademiske traditioner for datarigdom, teoretisk analyse og diskussion med konsulentbranchens praktiske modeller. Det kræver dyb koncentration at læse bogen, da den springer mellem teori, data og praksis, hvilket betyder, at bogen ikke er en begynderbog. Læseren må have et forudgående kendskab til de begreber, som forklarer, hvordan HR kan skabe individuelle og organisatoriske kompetencer, som vil tilføre signifikant værdi til alle centrale interessenter, og dermed sikrer, at der både skabes kortsigtede forretningsresultater og langsigtede strategiske vindinger.

Bogen tager således både et mikro- og et makroperspektiv, og uagtet, at bogen tydeligvis bygger på et solidt og validt datagrundlag, så efterlades læseren med et lidt desillusioneret indtryk af, at HR er svaret på ethvert organisatorisk spørgsmål.

Bogen indledes med spørgsmålene om, hvorfor krigen for talent mislykkedes, og hvad der kan gøres ved dette. Spørgsmål som bogen dog ikke synes direkte at give et klart svar på. Til gengæld er bogen en kærkommen opsummering af de senest 30 års HR-forskning kombineret med en righoldig praksis. Hovedbudskabet er den stadigt aktuelle påmindelse om, at HR ikke er HR i sin egen ret, men HR er forretningen. Selvom det står lidt uklart, om bogen giver svar på de indledende spørgsmål, som den selv rejser, så giver bogen fire gode bud på, hvilke muligheder som HR og ledelsen generelt har i forhold til at påvirke resultaterne.

For det første er det nødvendigt at have blikket skarpt rettet mod forandringer i omverdenen. Ikke bare på det aktuelle forretningsområde, men forandringer generelt. Det være sig på det sociale, teknologiske, politiske, økonomiske, demografiske og miljømæssige område.

Dernæst er det nødvendigt at øge forandringstempoet. Succes kræver agilitet, da volatilitet, usikkerhed, kompleksitet og tvetydighed er en del af vores samtid. HR kan her spille en afgørende rolle, så organisationen føler sig mindre truet og bliver bedre i stand til at reagere på forandringer. HRs rolle er at facilitere dialogen om de eksterne tendenser og skabe tillid. Som det tredje er det nødvendigt, at organisationen har skarpt fokus på alle relevante interne såvel som eksterne interessenters forventninger, og her er det vigtigt at bemærke, at især de eksterne interessenter bliver i stigende grad HR´s interessenter.

Sidst, men ikke mindst, betyder disse forandringer, at der lægges stort følelsesmæssigt pres på mennesket i og udenfor organisationen. Dette pres beskrives i bogen som de seks i’er: intensitet, individualisme, isolation, indifference, immediacy (dansk: umiddelbarhed) og in-group. Disse seks samfundsmæssige trends kan potentielt undergrave og destabilisere organisationen, hvorfor de udgør en HR- og ledelsesmæssig opgave. HR og ledelsen må hjælpe individet med f.eks. at erstatte kynisme med commitment og isolation med fællesskab, og bogen giver gode bud på hvordan.         

Bogen henvender sig til den dedikerede HR business partner og/eller HR-chef med et globalt perspektiv og en lang flyrejse foran sig. Empirien og de mange cases er primært amerikanske, og derved bliver bogen mindre direkte anvendelig for HR og ledelsen i små og mellemstore danske organisationer med 50-500 medarbejdere. Når det er sagt, så er bogen en glimrende opsummering af HR-forskningen, der minder læseren om, at HR handler om forretningen, og HR indgår som en del af organisationens team. HR´s primære opgave er at være den understøttende funktion, som bidrager til ledelsens arbejde med forandring. Dette budskab er ikke nyt, men budskabet kan sagtens tåle at blive gentaget.

Bogens budskaber er utvivlsomt relevant for organisationers øverste ledelse. Bogens opbygning og ambition om at favne bredt gør den dog mindre egnet for denne målgruppe. Så som enhver god forelæser ved, så må budskabet serveres i en form som er tilpasset målgruppen. Det er vores klare opfattelse, at bogen rummer 4-5 vigtige artikler i Harvard Business Review format, og dem glæder vi os til at læse og til at lægge i postbakken hos den øverste ledelse.

DANSK HR’s HR-tænketank

Tænketanken har som opgave at forholde, debattere og vurdere forskellige bøger, rapporter og andre publicerede undersøgelser inden for Human Resources. Tænketanken består af følgende medlemmer:

  • Hanne Buje Jensen, HR Direktør, Fjord Line AS
  • Vibeke Didriksen, Vice President HR, HR, CMC Biologics A/S
  • Charlotte Stigkjær Jacobsen, HR Director, Svendborg Brakes A/S
  • Birgitta Sloth Christiansen, Interim Senior HR Manager, Royal Arctic
  • Hans Christian Nielsen, Head of Division, People & Administration, Roskilde Festival-gruppen
  • Jeanette Lemmergaard, Institutleder, Institut Marketing & Management, Syddansk Universitet
  • Kim Staack Nielsen, Chairman, DANSK HR

Boganmeldelsen af ”Victory Through Organization” er udarbejdet af Vibeke Didriksen, Birgitta Sloth Christiansen, Hans Christian Nielsen og Jeanette Lemmergaard.