Artikler

21.10.2019

Tre pointer om adfærdsdesign og forandringsledelse

En strategi udformes af ledelsen. Ledelsen er begejstret, men bag begejstringen melder spørgsmålene sig: Er mit team mon forandringsparat? Kan jeg få dem med på vognen? Vil de stritte imod?
09.10.2019

Klodens overlevelse afhænger af nyt ledelsesfokus

Gik du glip af Træfpunkt HR eller så du ikke alle Keynotes? Så får du her nogle af de vigtigste pointer fra Dave Ulrich, Paolo Gallo, Kasper Holten, Anne Skare, Henrik Holt Larsen, Steen Hildebrandt, Rikke Kristine Nielsen og Claus Frier.
09.10.2019

5 råd: Få succes med diversitet

Hvilke overvejelser skal HR gøre sig, når ledelsen efterspørger mangfoldighed blandt medarbejderne? I brancher hvor problem solving skills er centrale for at opnå og opretholde den førende position, er diversitet tydeligvis værdifuldt - men på to betingelser.
04.10.2019

Atea vinder HR-prisen 2019

Ateas HR-afdeling har et dedikeret fokus på mental trivsel, som har resulteret i en mere åben dialog blandt medarbejderne og et opbrud med berøringsangsten for svære emner. For det arbejde vinder SVP i HR & Communications Annette Otto og projektleder Jeanette Sylvest, Atea HR-prisen 2019.
23.09.2019

Moderne feedbackværktøjer bringer medarbejder og leder tættere sammen og skaber lærende og handlingsparate organisationer

En af dem som i Danmark går forrest i arbejdet med at udvikle kendskabet til feedback og datainformeret ledelse er LEAD - enter next level, der siden 2013 har rådgivet, uddannet og udviklet ledere og organisationskonsulenter i private og offentlige organisationer.
20.09.2019

FNs 17 verdensmål

Hos DANSK HR vil vi gerne sætte fokus på FNs verdensmål. Derfor vil vi gerne høre dine idéer, udfordringer og erfaringer i forhold til, hvordan HR kan bidrage til verdensmålene.
06.09.2019

HR-funktionens rolle i beskyttelse mod cyberkriminalitet

Hvorfor skal du som HR-ansvarlig beskæftige dig med cybersikkerhed? Det skal du, fordi medarbejderne potentielt udgør den største risiko i forhold til truslen om cyberkriminalitet.
26.08.2019

Dave Ulrich – The father of modern HR

En af Dave Ulrichs pointer, der satte ham på verdenskortet som en mand, man bør lytte til, når det kommer til HR, er, at vi må tænke HR udefra og ind – hvad kan HR give til virksomheden, kunderne og investorerne?
19.08.2019

Træfpunkt HR – omdrejningspunkt for HR-branchen og 20 års konstant udvikling

Træfpunkt HR er i år noget ganske særligt, for vi fejrer nemlig 20-års jubilæum. I den anledning har vi taget en snak med manden, der i sin tid startede det hele, Chairman for DANSK HR, Kim Staack Nielsen.
19.08.2019

CSR på agendaen

Ansvarlighed og etik fylder mere og mere på ledelsesgangene. Men hvordan tackler man som leder egentlig et etisk dilemma, når der skal handles hurtigt, troværdigt og i tråd med forretningens værdigrundlag?
12.08.2019

International undersøgelse: Her er de 6 største forstyrrelser på kontoret

Alle hader åbne kontorer - eller gør de? Og alle ansatte bliver distraheret hele tiden - eller gør de? Se resultaterne af en omfattende undersøgelse om det moderne arbejdslivs største udfordring: forstyrrelser i det åbne kontor.
12.08.2019

Medarbejderen er det svageste led i truslen om cyberkriminalitet mod virksomheden

Der findes få internetbrugere, som ikke er stødt på cyberkriminalitet af den ene eller anden slags i deres færden på internettet, men for at kunne sikre sig bedst imod det, må man forstå fænomenet bedre.
22.07.2019

Incitamentsordninger som en del af lønpakken

I et jobmarked med mangel på hænder inden for flere brancher kan incitamentsordninger som en del af lønpakken være et blandt flere værktøjer til at tiltrække og fastholde arbejdskraft.
15.07.2019

Medarbejdere: Vores job forsvinder om fem til 10 år, men…

Randstad gennemfører fire gange årligt en undersøgelse, blandt lønmodtagere i 34 lande. Her bliver medarbejdere typisk spurgt ind til forskellige arbejdsmarkedsrelaterede emner. Og denne gang er radaren rettet mod digitalisering.
08.07.2019

Det handler om mod, når virksomheder tager ansvar for medarbejderes trivsel

Birgitte Ladefoged har været med til at indføre tilbuddet fra FamilySupport hos Danfoss Drives i Gråsten. Det er et led i et større trivselsprojekt, der tager udgangspunkt i medarbejderen som ’det hele menneske’.
25.06.2019

Autenticitet og intensitet er fundamentet for kreativ ledelse

Det er ikke kun på en scene, at talenter skal gøre sig gældende. Lige så meget på almindelige designkontorer eller i økonomiafdelinger Danmark rundt er virksomhederne afhængige af de store personligheder.
24.06.2019

Hvordan håndterer man bedst forandringer?

Álvaro González Alorda er en af verdens førende talere når det gælder forandringsledelse. I foråret 2019 var Alvaro González Alorda i København i forbindelse med en konference, der skulle være med til at ændre virksomheders mindset i bestræbelserne på at få flere kvinder i ledelsen.
19.06.2019

Husker du at tage hjernen med på råd?

Hvis du ønsker at optimere din kommunikation og ledelse, er der et stort potentiale i at forstå, hvordan hjernens læringsproces foregår, så du kan tilpasse din information til hjernens forskellige systemer.
03.06.2019

Bæredygtighed rykker ind på ledelsesgangene – men hvordan?

Flere og flere topledere har fået fokus på socialt og miljømæssigt ansvar og hvordan FN’s 17 verdensmål kan være en ledetråd, der hjælper med at agere mere bæredygtigt. Det betyder, at bæredygtighed er bragt helt op på kommandobroen – dér hvor det rykker ved forretningen.
03.06.2019

Hvorfor er bæredygtighed en helt central opgave for HR og HRM?

Bæredygtighed er ikke kun et spørgsmål om at leve op til andres forventninger og pleje sit omdømme. Det handler også om at ændre adfærd internt i organisationen såvel som i samarbejdet med eksterne leverandører og kunder i en bæredygtig retning.
03.06.2019

Bjørnen vågner; så starter sæsonen i Givskud Zoo

Givskud Zoo er afhængig af, at de kan ansætte 150-170 medarbejdere hvert år og oplære dem, så de kan yde en professionel service over for gæsterne.
24.05.2019

Business-studerende drømmer om lederkarriere og høj løn

Hvor topprioriteten for business-studerende tidligere har været god balance mellem job og fritid og udfordrende opgaver, er topprioriteten nu at blive leder og tjene mange penge i løbet af karrieren.
20.05.2019

Stressramte medarbejdere skal blive i arbejdet

En sygemelding på fuldtid er ikke altid løsningen, når en medarbejder rammes af stress. I Atea går en fastlagt proces i gang mellem HR, nærmeste leder og den berørte medarbejder. Det stiller langt højere krav til den nærmeste leder, men er en bedre løsning end en automatisk sygemelding.
20.05.2019

I dag er International Human Resources Day

Vær med til at fejre Europas første internationale HR-dag i dag, hvor vi fejrer HR som profession, det arbejde vi udfører og HR’s positive bidrag til enkeltpersoner og organisationer både nationalt og internationalt.
13.05.2019

Ligestillingsmanifest skal skabe kønsbalance og bane vejen for flere kvindelige ledere

Der er stadig for få kvindelige ledere i Danmark, selvom det står klart, at mangfoldighed og værdiskabelse går hånd i hånd. Derfor har en række førende virksomheder, universiteter og organisationer udgivet et manifest om, hvordan vi skaber et mere kønsbalanceret samfund.
09.05.2019

Why I Love HR!

For mig repræsenterer vi i HR den viden om og det perspektiv på mennesket, der bevirker, at vi kan oversætte forskellighederne til noget meningsfyldt for virksomhederne. Jeg er stolt af at være i HR, for jeg er overbevist om, at vi bidrager med stor værdi og er direkte resultatskabende.
02.05.2019

Vi skal lytte efter medarbejderoplevelser

Nutidens organisationer består af mennesker med et frit valg, som flytter sig derhen, hvor de trives bedst, og hvor de får de bedste oplevelser. Derfor konkurrerer virksomheder om at levere optimale medarbejderoplevelser, og de er subjektive, flygtige og sammensatte.
23.04.2019

Doktordisputats: Strategi handler ikke om bundlinje

Strategi er det generelles kunst. Det generelle overblik realiseres ved ikke at hænge fast i specifikke aftaler, rutiner eller viden: Det er en vilje til at være åben. Meningen med en strategi er, hvad organisationen giver til verden og ikke til bundlinjen.
01.04.2019

Kan man sove sig til et langt arbejdsliv?

Søvn er en vigtig kilde til et sundt og godt helbred. Og med udsigt til stigende pensionsalder kan søvn bidrage til at reducere flere sygdomme.
26.02.2019

HR Guiden 2019: HR’s mange ansigter – et fælles mål

HR kan have mange forskellige ansigter og mange forskellige fokusområder – men en ting vil vi altid være fælles om. I HR arbejder vi for at gøre forretningen bedre og nå de mål og resultater, direktionen har sat.
25.02.2019

Styrke til hverdagens små og store problemer

En arbejdsdag består af store og små arbejdsopgaver. Nogle opgaver er rutineopgaver, som du løser mere eller mindre automatisk, andre er krævende og til tider meget udfordrende. I løbet af sådan en arbejdsdag, bevæger du dig ind og ud af flow.
21.02.2019

Respondenten er nøglen til det gode spørgeskema

Et spørgeskema er først noget værd, når det bliver besvaret af respondenten. Derfor skal den, der laver spørgeskemaer altid have respondenten og hendes behov for øje. Læs om de tre vigtigste behov og hvordan I opfylder dem.
21.01.2019

Stress skal bekæmpes med mentale pauser

Stress er en stigende folkesygdom, og er årsag til 17.000 sygemeldinger hver dag. Mindfulness og mentale pauser er nøglen til at ændre statistikkerne.
09.01.2019

E-bog: Social Recruiting For Dummies

Med denne e-bog bliver du godt rustet til at finde og tiltrække de mennesker, din virksomhed har brug for gennem effektiv og engageret brug af sociale medier, herunder tips specifikt for nogle af de mest populære sociale netværk.
03.01.2019

15.000 flere opslåede job i 2018

I 2018 blev der i løbet af årets første 11 måneder opslået ca. 15.000 flere job i forhold til 2017. Og det er tydeligt, at aktiviteten var størst i de første måneder.
02.01.2019

Sådan gør du arbejdsdagen mere aktiv

Pensionsalderen er stigende, og de mange år på arbejdsmarkedet sætter sit præg både fysisk og psykisk. Men med få ændringer i hverdagen kan man forebygge en lang række sygdomme.