Rekruttering - København

Denne netværksgruppe er oprettet i 2018. Gruppen er målrettet medlemmer, der arbejder med rekruttering som sit primære fokus. Der er ca. 35 i netværket. Gruppen mødes fire gange årligt fordelt på to halvdagsmøder og to heldagsmøder.

Halvdagsmøder

Til halvdagsmøderne mødes vi kl. 9:00 til 12:00. Vi starter med morgenmad, og tager en kort runde om ”hvordan praktiseres dagens tema” i jeres virksomheder. Herefter præsenterer værten sin virksomhed og deres HR-fokus i forhold til dagens tema. Til hvert møde er der et temaindlæg, hvor vi inspireres af hinandens cases i virksomhederne eller af en ekstern indlægsholder. Efter temaet er der tid til at få sparring fra netværket på egne dilemmaer, eller man kan give sparring på andres.

Heldagsmøder

På heldagsmøderne mødes vi fra kl. 9:00 til 15:30. Dagsorden fra halvdagsmøderne udvides, så der er længere tid til indlægsholder og til praktisk at drøfte og arbejde med dagens tema.

Årsplan 2020

Onsdag d. 11. marts 
Tema: Udsat pga. Covid-19 virus

Tirsdag d. 12. maj 
Tema: Heldagsmøde - Organisationsopstilling ift. rekruttering
Interne rekrutteringsprocesser

Tirsdag d. 23. juni
Tema: Ikke fastlagt 

Tirsdag d. 22. september
Tema: Ikke fastlagt

Torsdag d. 22. oktober
Tema: Walk and Talk med forskellige emner

Tirsdag d. 17. november
Tema: Ikke fastlagt

Udvalg af tidligere temaer

  • Employer branding - fra ansatte til ambassadører
  • Employer advocacy
  • Rekruttering via LinkedIn
  • Stillingsannoncer
  • HR's fokus på udvikling af kompetencer i fremtiden
  • HR-tendenser
  • Bias - vores forudindtagelse og kropssprog
  • SoMe i rekruttering - Talent
  • Organisationsopstilling i forhold til rekruttering

Gruppens facilitator

Tine Hessner, netværkschef
th@danskhr.dk