HR-direktører - Storkøbenhavn

Netværksgruppen for HR-direktører har eksisteret siden 2012, og der er omkring 15 HR-direktører i gruppen. Der afholdes 4 formiddagsmøder om året.

Netværksmødet starter med morgenkaffe og velkomst kl. 9.00. Herefter følger en dialog med alle deltagere under overskriften ”Siden sidst”, hvor fokus er på de væsentligste HR-opgaver, som den enkelte HR-direktør har arbejdet med siden sidst.

Efterfølgende holder en af HR-direktørerne et indlæg om et særligt HR-tiltag eller HR-udfordring inden for dagens tema, hvor både området, mulige tiltag og løsninger debatteres med de øvrige deltagere. Dagens tema fastlægges i samråd med mødeholderen.

Efter debatindlægget er der på nogle af netværksmøderne et indlæg fra en ekstern indlægsholder. Dette indlæg behøver ikke at være relateret til dagens tema. Mødet slutter kl. 12.00, og derefter er der fælles frokost.

Årsplan 2021

Tirsdag d. 13. april kl. 10.00 - 12.00 (Digitalt møde)
Tema: Politik for hjemmearbejdsplads

Torsdag d. 10. juni kl. 9.00 - 11.00 (Digitalt møde)
Tema: Talentudvikling på alle niveauer

Torsdag d. 19. august kl. 9.00 – 12.00
Tema: Hvad er HRs strategiske rolle, når virksomheden har brug for at skifte/afklare retning, og hvordan omsætter vi HR-strategien i virksomhedens transition?

Onsdag d. 10. november kl. 9.00 – 12.00
Tema: Ikke fastlagt

Udvalg af tidligere temaer

 • Resultater fra europæisk HR-analyse – HR-fokusområder de kommende år
 • Performancerejsen – mærk suset, når entusiasmen breder sig
 • HR som løftestang i strategieksekveringen
 • Det fremtidige HR set-up – både internt i HR og i forretningen
 • Kompetence- og karriereudviklingsmodeller
 • Employer Branding – hvad gør I og lykkedes det?
 • Selvledelse og politik på området
 • Ledelsesmæssige udfordringer
 • HR i en global matrix organisation
 • Bare rolig - der er stress nok til alle
 • Fokusdialog fremfor PU-samtaler
 • M&A processer - helt fra due dilligence til post merger integration
 • Hvordan bidrager HR til at udvikle virksomheden til at blive mere digital? Og hvordan måler vi, om vi er digitale?

Gruppens facilitator

Kim Staack Nielsen
ksn@danskhr.dk
38 41 61 30