Fyn/Syddanmark

Der er fastlagt 6 årlige møder i 2019. Agendaen er lidt ændret i forhold til tidligere. Vi starter med en uformel HR-snak over en sandwich efterfulgt af en kort ”Siden sidst”, hvor vi spørger, om nogle har nogle værdifulde HR-nyheder, de gerne vil dele med gruppen.

Herefter følger et indlæg fra virksomheden, som afholder mødet, og efterfulgt af eftermiddagens HR-tema fremlagt af en ekstern eller intern indlægsholder. Afslutningsvis er der indlagt tid til andre HR-spørgsmål, som man gerne vil have gruppens syn på.

Årsplan 2021

Torsdag d. 25. februar kl. 9.00 - 11.00
Tema: Optimer din organisations HR-indsats og udbytte

Onsdag d. 17. marts kl. 13.00 – 16.00 (Digitalt møde)
Tema: Corona kriseplan og fremtidens HR i en øget digitalisering

Tirsdag d. 20. april kl. 13.00 – 16.00 (Digitalt møde)
Tema: Politik for hjemmearbejdspladser

Tirsdag d. 15. juni kl. 9.00 – 20.00 (Heldagsmøde)
Tema: Følgende temaer indgår på heldagsmødet

 • Ledelsesparadigmer
 • Talentudvikling på alle niveauer
 • Tilpasningsforpligtelser og lov om forskelsbehandling i forhold til handicap (sygdom)
 • Fokus på det dilemma at man i HR nogle gange bliver betroet ting "under fire øjne", som man - af hensyn til virksomheden - kan være tvunget til at fortælle "opad". Hvordan opererer man i det felt/dilemma med "ro i maven"?
 • Input på hvordan andre virksomheder arbejder med lighed mellem kønnene, diversitet og inklusion - specielt med fokus på hvordan de har arbejdet med bias og mulige quick wins

Torsdag d. 26. august kl. 13.00 – 16.00
Tema: People Analytics - sådan arbejder du med området

Onsdag d. 20. oktober kl. 13.00 – 16.00
Tema: Ikke fastlagt

Tirsdag d. 7. december kl. 13.00 – 16.00
Tema: Ikke fastlagt

Udvalg af tidligere temaer

 • HR-fokusområder de kommende år
 • Performance management
 • HR-nøgletal – need to know or nice to know
 • Leadership pipeline
 • Positiv psykologi i praksis
 • Digitale arbejdspladser. Hvor digitale skal vi være, og hvordan styrer vi det og skal det styres?
 • Opsigelser generelt samt ved seniorer/handicapforhold.
  Den nye ferielovgivning
 • Lederudvikling - målrettet mod individuelle indlæringsmetoder
 • Sociale medier og brug af disse
 • Group mind-set
 • Medarbejdernes kompetencer ved brug af jobrotation
 • Rekruttering af medarbejdere i/fra udlandet
 • Intro-programmer for nye medarbejdere
 • Performancerejsen - mærk suset, når entusiamen breder sig
 • HR som løftestang i strategieksekveringen
 • Hvordan kan ledere og HR bidrage til at skabe mening og trivsel i arbejdslivet?
 • Øget værdi over forretningsstrategi til HR-strategien
 • HR i en hastig voksende virksomhed
 • Hvilke fokus har de nordiske HR-afdelinger i øjeblikket?
  Rapport fra de nordiske HR-organisationer i samarbejde med EY
 • Økonomi for ikke-økonomer/HR
 • Ansættelse af udenlandsk arbejdskraft fra og udenfor EU
 • Moving Global Talent rapport og værktøjsorienteret indlæg
 • Fastholdelse af kernemedarbejder/adfærdsdesign
 • Personalegoder nu og i fremtiden
 • Generationsledelse. De kommende generationers krav og ønsker til arbejdsmarkedet
 • Jordnær HR-sparring

Gruppens facilitator

Kim Staack Nielsen
ksn@danskhr.dk
38 41 61 30