Ledelse i Udvikling 3 - 2019

Tema: Ledelse af korttidsansatte

Et arbejdsmarked i forandring

Den traditionelle arbejdsmodel er i opbrud. Fast arbejde, fast løn, stabile rammer, sikkerhed og tryghed har stort set altid været målet for arbejdstagerne – og for virksomhederne giver det stabile og loyale medarbejdere med et stort know-how om virksomheden og dennes produkter og services. I de seneste år er der imidlertid sket et stort skred i det mind-set.

En analyse fra McKinsey Global Institute viser, at freelancere i 2017 udgjorde helt op mod 30 pct. af arbejdsstyrken i USA og de 15 EU-lande. Freelance-økonomien bestod dermed af hele 162 millioner mennesker i disse markeder for to år siden.

Flere forskellige rapporter og analyser anslår, at over 40 % af den amerikanske arbejdsstyrke vil bestå af freelancere i 2020.

Brugen af vikarer, projektansatte, konsulenter og midlertidig ansatte er ikke ny. Disse former for ansættelser har været brugt af mange virksomheder i mange år – for de ansatte frivilligt men også ufrivilligt for dem der ikke har andre muligheder. Indtil de seneste år har modellen med fuldtidsansat arbejdskraft dog været mest udbredt. Når vi nu taler om Gig-økonomien, er det fordi, flere og flere nu frivilligt fravælger det trygge, faste job til fordel for et job fra dag til dag og fra opgave til opgave.

Den digitale transformation, som vi ser i disse år, er mere end noget andet en drivkraft for Gig-økonomien, idet denne udvikling om noget muliggør og gør det ligetil for virksomhederne og arbejdstagerne at finde og søge arbejdskraft/arbejde. Der tales om den fjerde industrirevolution, som er et udtryk for, at vi står midt i en teknologisk, social og økonomisk omvæltning, som vil ændre samfundet og måden at drive virksomhed på i fremtiden.

Diverse rapporter slår Gig-økonomien stort op i udlandet, men udbredelsen er knap så stor, når vi ser isoleret på Danmark. Imidlertid går tendensen os langt fra forbi og også herhjemme ser vi en tendens til, at flere og flere fravælger det faste job.

Der er flere fordele ved freelance-økonomien for alle parter. For eksempel får flere mennesker mulighed for at blive en del af arbejdsstyrken herunder pensionister, hjemmegående og studerende. Det høje engagement, freelancere ofte kommer ind i virksomheden med, er en fordel for virksomhederne, da det leder til højere produktivitet. Desuden giver det en høj grad af fleksibilitet, agilitet og kost-besparelser, da virksomhederne kan skalere og tilpasse organisationens ressourcer og kapacitet til udsving i efterspørgslen. Derudover bliver der en langt større talentmasse tilgængelig på markedet.

Uanset hvor stor eller lille tendensen bliver i Danmark, så skal man som virksomhed forberede sig på et arbejdsmarked i forandring og sætte sig ind i både de ledelsesmæssige og de juridiske aspekter i forhold til korttidsansatte – og det får du inspiration til og indblik i med dette nummer af Ledelse i Udvikling, hvor temaet er ”ledelse af korttidsansatte”.

 

Rigtig god læselyst.


Rikke Kristine Nielsen // ph.d., lektor, Aalborg Universitet København

Er din organisation gearet til faste forhold og flashmobs?

”Korttidsansatte” eller ”løst tillknyttede medarbejdere” er betegnelser, der dækker over en spraglet, forskelligartet gruppe. Et første spadestik må derfor være at have helt klart for sig, hvilke typer af korttidsansatte, man i den enkelte virksomhed har med at gøre, og hvad der passer bedst og er realistisk i forhold til de opgaver, der skal løses.

Nikolaj Henum, VirkKom

Kulturforståelsen og transparens er afgørende

Flere fremtidsforskere spår, at arbejdsmarkedet i fremtiden vil ændre sig markant i retning af færre fastansættelser og flere konsulenter.

Tina Halkiær Olesen // Legal Advisor, cand.merc.jur, DANSK HR

GIG economy og ansættelsesretten

Hvis den enkelte er at betragte som lønmodtager, vil størstedelen af den ansættelsesretlige lovgivning være gældende, også selvom den enkelte bliver kaldt freelancer. Derfor er der en lang række punkter, som du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, når arbejdet fx skal udføres af en freelancer.

Ulrika Tiverman // Senior Partner & Alfred Muurholm // Principal, Valcon

Sådan bliver du den bedst mulige leder for dine korttidsansatte

Kan korttidsansættelser være svaret på øgede krav om frihed og selvbestemmelse hos medarbejderne? Og kan de samtidig være svaret på nogle af de udfordringer, du står overfor som leder?

Nikolaj Henum, VirkKom

Den nye medarbejder: Frihed til selv at bestemme

Da det desuden er forholdsvist nemt at stifte sin egen virksomhed i Danmark, vælger flere og flere livet som ’free agent’ med fødderne solidt placeret under eget bord – hvorfra de så tilbyder deres kompetencer til forskellige virksomheder.

Louise Fredbo Nielsen // fremtidsforsker og strategisk rådgiver

Fremtidens arbejdsmarked: Teknologi og menneskelige relationer

Selv om teknologien muliggør mange ting og gør vores liv lettere, betyder udviklingen ikke, at vi ikke har brug for mennesker, menneskelig interaktion, et knus, empati, fejl, nysgerrighed og dovenskab – tværtimod!

Redaktionen, DANSK HR

Direktør og iværksætter: Korttidsansatte er loyale overfor deres egen tid

I fremtiden bliver en langt større del af arbejdsstyrken korttidsansatte. Og dette paradigmeskift skaber helt nye ledelsesudfordringer for arbejdsgiverne, som både skal nytænke, hvordan de korttidsansatte motiveres, samtidig med at man løbende sikrer, de har det rette mix af kvalifikationer og kompetencer til at løse opgaverne.

Tina Halkiær Olesen // Legal Advisor, DANSK HR

HR-jura-brevkassen

Vi får dagligt mange henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål. I Ledelse i Udvikling bringer vi i HR-jura-brevkassen et udvalg af medlemmernes spørgsmål og vores svar til dem.

Mettelene Jellinggaard // forfatter og partner, Composing

Adfærdsledelse og ledelse af forandringer

Forandringsledelse med udgangspunkt i adfærdsindsigter handler om at starte med at tage højde for de primære menneskelige begrænsninger for at undgå at spilde dyrebare ressourcer, og denne artikel vil ligeledes forsøge at give en enkel opskrift at have ved hånden, når du som leder skal igangsætte noget nyt eller hjælpe medarbejdere med at ændre retning og prioriteter.

Per Ørtoft Jensen // partner, PwC

Omkring SKAT

Det har i nogle sager om bindende svar fra Skatterådet været diskuteret, om netop lokalt aftalte forhøjelser af den i hovedoverenskomsten fastsatte procentsats vedrørende fritvalgsordningen kan anses for at opfylde betingelsen om, at der skal være tale om ”beløb, som efter den kollektive overenskomst skal indsættes på ordningen”.

Rasmus Hougaard, Gitte Korfitsen Dybkjær & Tonny M. Larsen, Potential Project 2019

Hvorfor glemmer så mange ledere, at de er mennesker?

Lederne skal være bedre til at danne personlige og meningsfyldte relationer med medarbejderne. De skal huske, at de er mennesker. Det er vigtigere end nogensinde, da millennials fremover vil udgøre størstedelen af arbejdsstyrken i de fleste virksomheder.