Jura

I DANSK HR's magasiner bringer vi ofte personalejuridiske artikler. For at gøre det nemt for dig at finde disse artikler, har vi samlet alle tidligere bragte personalejuridiske artikler på denne side.

Indhold Artikler
Aktieoptionsloven 3
Ansættelsesbevisloven 3
Ansættelsesvilkår 35
Arbejdsmiljøloven 3
Arbejdsskadesikringsloven 1
Deltidslov 4
Erstatningsansvarsloven 5
Ferieloven 10
Foreningsfrihedsloven 1
Forskelsbehandlingsloven 15
Funktionærloven 12
Jobklausul 4
Korttidsansat 7
Ligebehandlingsloven 16
Ligelønsloven 1
Ligningsloven 3
Masseafskedigelsesloven 3
Multimedieskatten 2
Persondataloven 13
SKAT 71
Sociale Indeks 5
Straffeloven 1
Sygedagpengeloven 2
Virksomhedsoverdragelsesloven 1