Sociale Indeks


Christian Hviid Madsen, Consultant, PwC

Social sikring i 3.000 meters højde

Virksomheder bør overveje, om de skal koordinere, hvor og hvornår deres medarbejdere er på arbejde, for at minimere risikoen for indbetaling af sociale sikringsbidrag i andre EU-lande. Dette kan være følgen af en sag ved EU-Domstolen, i kombination med at EU nu tillader, at personligt elektronisk udstyr må være ”online” på flyveturen.

Lars Nellemann, CABI og Inger Lise Eriksen-Jensen, Specular

Sådan håndtere du mobning

Mobning finder desværre sted på rigtig mange arbejdspladser og ødelægger både livskvaliteten for dem, som det går ud over, og produktiviteten i virksomhederne. Som leder har du et ansvar for at forebygge mobning og for at håndtere det, hvis det forekommer. Læs her hvordan.

Anette Ejsing, Ph.D., erhvervsteolog

Bryd rytmen

Giv dig i lag med det magtspil og den ensomhed, der kommer før konflikten Vi sidder til det første møde i en arbejdsgruppe, der lige er blevet nedsat til at gennemføre et projekt. Det er tydeligt, at projektlederen er begejstret for endelig at komme på skinnerne. Han har ventet på det meget længe, og vi kan mærke, at han har hjerte for at se det gennemført med succes.

Kim Duus, cand. mag., chefkonsulent, Uddannelsesforskning/kommunikation, Zealand Business College

Led andre, som du selv gerne vil ledes

– og undgå dyre interpersonelle og organisatoriske konflikter! Ledere gør rigtigt klogt i at sadle om fra det rent beslutningsmæssige og instrumentelle lederskab til fremover at blive bedre til at hjælpe, coache og facilitere og derved skabe ”gode” interne relationer til deres medarbejdere. Det betaler sig på alle fronter!

Christian Hviid Madsen, Cand. jur. og Consulant, PwC

Udenlandske myndigheder sætter medarbejderes rettigheder på spil

Franske myndigheder har i en række tilfælde tilsidesat afgørelser om social sikring (A1). EU-domstolen skal nu tage stilling til, om udenlandske myndigheder er i deres gode ret til at underkende en afgørelse fra et andet land.