SKAT


Anne Øvlisen, Manager, Pricewaterhousecoopers

Arbejdsmarkedsbidraget i 2011

Den 1. januar 2011 ændrer AM-bidraget endegyldigt karakter fra at være et delvist socialt bidrag (i EU-retlig sammenhæng) og en skat (ifølge dansk og international skatteret) til udelukkende at være en skat.

John Cederskjold Kierans, Cand. jur. Senior Manager, PriceWaterhouseCoopers

Klarer din bruttolønsordning skærene?

I de seneste år har bruttolønsordninger spredt sig som en løbeild blandt landets virksomheder. Ledelsesmæssigt har bruttolønsordninger den fordel, at de er et synligt og relativt billigt personalegode. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, for der er en række forhold, man som arbejdsgiver bør være opmærksom på.

John Cederskjold Kierans, PwC

Kunstforeningerne redder livet

En ny afgørelse fra Skatterådet redder sandsynligvis livet for mange af de kunstforeninger, som kan findes på landets arbejdspladser, men åbner for nye diskussioner af, hvad medlemmerne skal beskattes af, hvis de vinder et kunstværk.

John Cederskjold Kierans og Mie Degn Andersen, PwC

Er bruttolønsordningerne stadig levende?

De seneste lovændringer vedrørende beskatning af multimedier mv. har nogle steder udløst en fornemmelse af, at bruttolønsordningerne snart er en saga blot. Dette behøver ingenlunde at være tilfældet. Til gengæld indebærer de nye regler en begrænsning og ændring af enkelte af de goder, det kan betale sig at tage med i en ordning.

Anne Øvlisen, cand.jur og manager og Karina Hillmann, uddannet kommunom og consultant, PwC

Har din virksomhed styr på rejsende medarbejdere, og har din virksomhed et overblik over, hvem der rejser, og hvad det koster?


Adam Rewucha. Adam er cand.jur, Senior Consultant hos PwC.

Nye socialforsikringsregler for medarbejdere, der arbejder i flere lande

Der er ændringer på vej fra EU om social sikring for medarbejdere, der arbejder i flere lande. Reglerne vedrører medarbejdere, som arbejder i flere lande for flere arbejdsgivere. Ændringsforslaget forventes at træde i kraft juni 2012.

Majken Ross-Hansen, assistent manager

Skat & HR: Sundhedsordninger


Af John Cederskjold Kierans og Mie Degn Andersen, PwC

Skatten stiger på fri helårsbolig - men ikke for alle

Fra 2013 kan det blive dyrere for medarbejdere at have en fri bolig. SKAT afskaffer nemlig de skematiske satser, der indtil 2013 kan anvendes til at værdiansætte fri bolig. Medarbejderne skal herefter beskattes af markedslejen, som oftest er højere end de skematiske satser. Hvis medarbejderen er på nettolønsvilkår, vil de nye regler betyde, at virksomhedens omkostninger stiger. Det er dog ikke alle, der bliver ramt af de nye regler.

Af Søren Erenbjerg, Cand. jur og Director hos PwC

Nye regler om arbejdsudlejeskat

Reglerne om arbejdsudleje blev ændret i september 2012. De ændrede regler kan have stor betydning i forhold til indeholdelses- og indberetningspligt for danske virksomheder, der har indgået entreprisekontrakter med udenlandske virksomheder.

John Cederskjold Kierans, Senior Tax Manager, PwC

Rejseregler kræver omtanke

De skattemæssige rejseregler åbner en række muligheder for at afbøde medarbejdernes udgifter, når de bliver rekrutteret langt fra arbejdspladsen. Selv om det kunne være tillokkende at konvertere skattepligtig løn til skattefri godtgørelser, viser ny retspraksis dog, at man som arbejdsgiver ikke bare kan sætte anvendelsen af reglerne helt på autopilot.

Benedicte Wiberg, Cand.jur og Partner, PwC & Anne Øvlisen, Cand.jur og Senior Manager, PwC

SKATs praksis vedrørende arbejdsudlejeskat er en udfordring for mange

Reglerne om arbejdsudlejeskat gælder for personer, der af deres udenlandske arbejdsgiver bliver stillet til rådighed for at udføre arbejde her i landet for en dansk virksomhed, når arbejdet udgør en integreret del af virksomheden.

Benedicte Wiberg, Cand.jur og Partner, PwC & Anne Øvlisen, Cand.jur og Senior Manager, PwC

Udenlandske direktører risikerer lønbeskatning i Danmark

Det sker af og til, at et udenlandsk selskab beder direktøren om at varetage direktøropgaver i et dansk koncernrelateret selskab udover at bestride direktørjobbet i det udenlandske selskab.

Af Jeanette Vallat, Senior Manager, og Claudia Kandel, Consultant, PWC

Skal der betales skat af godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven?

I to nylige afgørelser fastslår Skatterådet, at godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven ikke er skattepligtige for modtageren, selvom godtgørelsen bliver betalt i forbindelse med medarbejderens fratrædelse. Endvidere fastslår Skatterådet, at godtgørelsen ikke er fradragsberettiget for arbejdsgiveren.

Benedicte Wiberg, Partner, PWC

SKAT lemper praksis for arbejdsudleje

Ny vækst og flere job var nøglebegreber i forbindelse med skatteomlægningerne i 2012. Som altid var der imidlertid både lettelser og stramninger i pakken. En af stramningerne handler om arbejdsudleje. Her har det imidlertid vist sig, at praksis blev lagt så bredt an, at det var svært at genfinde de lovbemærkninger og kriterier, der var lagt op til. Ikke mindst inddragelse af samarbejdet med udenlandske underleverandører baseret på entrepriseaftaler har udvidet reglernes anvendelsesområde.

John Cederskjold Kierans, Cand.jur. og Director, PwC

Ha’ styr på honorarerne

Den praktiske håndtering af honorarer og honorarmodtagere er ofte kilden til en del forvirring. Skal der indeholdes skat? Skal der indberettes noget? Og i givet fald hvad? Har vi brug for et skattekort? Hvad med momsen?

Birgitte Bøgelund Arvidsen, Senior Manager, cand.jur., PwC

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Frem til november 2011 gjaldt særligt gunstige skatteregler for aktieoptioner og andre aktieordninger, som arbejdsgivere gav til medarbejdere. Reglerne var populære og blev anvendt i mange danske virksomheder, og det vækker derfor stor interesse, at reglerne nu ser ud til at være på vej tilbage.

John Cederskjold Kierans, Cand.jur. og Director, PwC og Christian Hviid Madsen, Consultant, PwC

Hvilke skatteregler gælder, når du udbetaler godtgørelse til en fratrådt medarbejder?

Det er fornuftigt at vide, hvordan godtgørelser behandles, hvis man udbetaler godtgørelse til fratrådte medarbejdere. Den skattemæssige håndtering af godtgørelser i forbindelse med fratrædelse har således ikke kun betydning for den fratrådte medarbejder.

Anne Øvlisen, Manager og Troels Halldén, Consultant

SPØRGSMÅL omkring skat

Spørgsmål og svar ved PriceWaterHouseCoopers

Anne Øvilsen, Line Lysbeck Hein-Nielsen

Spørgsmål omkring skat


Anne Øvlisen, Manager, Price water house coopers

Spørgsmål omkring skat

Er det rigtigt, at arbejdsgiveren nu skal indberette alle personalegoder? Vi skal til at indføre bruttolønsaftaler på arbejdspladsen. Jeg har hørt, at det ikke er ligegyldigt, hvornår bruttolønsaftalerne indgås. Er dette korrekt?

Anne Øvlisen

Spørgsmål omkring skat


Julia Silina. Consulent, PwC

Spørgsmål omkring skat


Mie Degn Andersen, PWC

Spørgsmål omkring skat


Adam Rewucha, Senior Consultant, Pricewaterhousecoopers

Spørgsmål om skat


Frank Pedersen, SEB Pension

Hvad betyder udligningsskatten for pensionen?


Julia Silina, Consultant, Pricewaterhousecoopers

Spørgsmål omkring skat


Anne Øvlisen, Manager, og Stine Post Hansen, Consultant, Pricewaterhousecoopers

Spørgsmål om skat


Anne Øvlisen, cand.jur. og Senior Manager i PwC

Spørgsmål omkring SKAT


Anne Øvlisen, cand.jur. og Senior Manager i PwC

Spørgsmål omkring SKAT


Anne Øvlisen, cand.jur. og Senior Manager i PwC

Spørgsmål omkring SKAT


Tim Konstad Andersen, Consultant, PwC

Spørgsmål omkring SKAT


Anne Øvlisen, cand.jur og Senior Manager i PwC

Spørgsmål omkring SKAT


Anne Øvlisen, cand.jur. og Senior Manager i PwC

Spørgsmål omkring SKAT


Anne Øvlisen, cand.jur. og Senior Manager i PwC

Spørgsmål omkring SKAT


Dilan Natasya Duvarci, Consultant, PwC

Spørgsmål omkring SKAT

Vi påtænker at etablere en incitamentsordning for medarbejderne i vores virksomhed for at motivere dem og sikre, at der arbejdes mod samme mål. Vi ønsker at tildele medarbejderne aktier som en del af ordningen – skal medarbejderne beskattes af disse aktier og i givet fald hvornår og hvordan?

Anne Øvlisen, som er cand.jur. og Senior Manager i PwC

Spørgsmål omkring SKAT


Anne Øvlisen, cand.jur og Senior Manager i PWC

Spørgsmål omkring SKAT


Anne Øvlisen, som er cand.jur. og Senior Manager i PwC

Spørgsmål omkring SKAT


Anne Øvlisen, cand.jur. og Senior Manager i PwC

Spørgsmål omkring SKAT


Anne Øvlisen, cand.jur og Senior Manager i PWC

Spørgsmål omkring SKAT


Camilla Sindahl Dahm, Senior Consultant

Spørgsmål omkring skat

Jeg har hørt, at man er skattepligtig ved udnyttelsen af sin sundhedsordning. Er det korrekt?

Anne Øvlisen, Senior manager PWC

Spørgsmål omkring skat


Pauline Tarp, Senior Consultant, PWC

Spørgsmål omkring skat


Anne Øvlisten, cand.jur. og Senior Manager i PwC

Spørgsmål omkring SKAT


Lone Friis Johansen, Senior Manager PwC.

Deltager jeres medarbejdere i aktieprogrammer?

Det er vigtigt at vide, om jeres medarbejdere deltager i aktieprogrammer. Der gælder nemlig særlige indberetningsregler for det danske arbejdsgiverselskab.

Spørgsmål omkring SKAT

En af vores medarbejdere er omfattet af ekspertbeskatning. Vi har besluttet at forlænge hans nuværende kontrakt. Er der noget, vi skal være opmærksomme på?

Susanne Bromand Geisler, Senior Manager og Christian Hviid Madsen, Senior Consultant

Spørgsmål omkring SKAT

Vi har nogle medarbejdere, der har en del kørsel i forbindelse med deres arbejde, og som har fået udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse i 2016. Gælder der de samme regler for 2017? Se flere spørgsmål omkring SKAT her

Susanne Bromand Geisler. Susanne er Senior Manager her hos PwC

Vidste du, at forskerskatteordningen nu kan anvendes af medarbejdere, der udfører arbejde i udlandet?

Folketinget vedtog kort før jul en signifikant ændring af forskerskatteordningen, der gør det muligt at anvende forskerskatteordningen, selvom en del af arbejdet udføres i udlandet under udenlandsk beskatning. Lempelsen træder i kraft allerede fra den 1. januar 2017.

Susanne Bromand Geisler, PwC Senior Manager

Spørgsmål omkring SKAT


Susanne Bromand Geisler, Senior Manager, PwC

Beskatning af udenlandske bestyrelsesmedlemmer

Efter dansk skatteret er personer, der modtager bestyrelseshonorarer mv. fra et dansk selskab, skattepligtige heraf til Danmark. Det er i den sammenhæng underordnet, om bestyrelsesmedlemmet bor i Danmark eller ej, og om bestyrelsesmøderne afholdes i Danmark eller i udlandet.

Mette Müller, Director, og Adam Rewucha, Manager hos PwC.

BEPS – Når selskabsskatten banker på døren til HR

”BEPS?!?” ”Jeg har aldrig hørt om det, og det har formentlig ingen relevans for HR overhovedet!” Cirka sådan svarer et overvældende antal virksomheder, som PwC har adspurgt i en global undersøgelse fra august 2016

Jeanette Vallat, Senior Manager PwC; Christian Hviid Madsen, Senior Consultant PwC

Samtidighedsferie udbredes, og forskerskatteordningen er ikke længere eneste bruger

Forskerskatteordningen og samtidighedsferiereglerne har siden 2012 spillet sammen. Begge regelsæt er til diskussion og henholdsvis regeringens erhvervsudspil og Ferielovsudvalgets betænkning lægger op til ændringer i begge regelsæt.

Mette Lütken Baun, Senior Manager PwC

Spørgsmål omkring SKAT


Per Ørtoft Jensen, Partner, PwC

Omkring SKAT

Vi overvejer at udvide vores kantineordning, således at den fremadrettet også omfatter morgenmad. Gælder standardsatsen også for morgenmad?

Søren Erenbjerg // Director, PwC

Omkring SKAT

Vi har en medarbejder, som har 10 års jubilæum i næste måned. Vi har tænkt os at give hende en vase til en værdi af 750 kr. Falder dette ind under reglerne om skattefri lejlighedsgaver eller skattefri jubilæumsgodtgørelse?

John Cederskjold Kierans // Director, PwC

Omkring SKAT

Spørgsmål omkring SKAT, besvaret af John Cederskjold Kierans, Director, PwC.

Lykke Hagelston // Senior manager, PwC

Om SKAT

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft.

Per Ørtoft Jensen // partner, PwC

Omkring SKAT

I forbindelse med udstationering af nogle timelønnede overenskomstansatte medarbejdere blev der fortsat indbetalt til deres firmapension. Når pensionerne kommer til udbetaling, skal der betales dansk skat.

Per Ørtoft Jensen // Partner, PwC

Kampen mod det sorte arbejde

SKAT kan snart bl.a. pålægge en virksomhed at bruge en ekstern leverandør af lønadministrationsydelser (A-skat mv.) – der skal dog noget til, før det kan blive aktuelt.

Per Ørtoft Jensen // Partner, PwC

Omkring SKAT

Vi er en relativt nystartet virksomhed, som dog er vokset hurtigt i antal medarbejdere på det seneste, og vi har derfor (endnu) ikke en fuld personalepolitik, som beskriver regler for alle tænkelige forhold for vores medarbejdere.

Per Ørtoft Jensen // partner, PwC

Pas på med de eksterne konsulenter – både danske og fra udlandet – SKAT betragter dem måske som lønmodtagere!

Selvom reglerne for, hvornår en person skal anses for at være i et tjenesteforhold over for en virksomhed – i modsætning til at blive ansat som ekstern konsulent ikke er nye, så oplever mange virksomheder det ofte som en overraskelse, når de ”pludselig” får besked fra SKAT, om at deres brug af eksterne konsulenter skal anses for at være tjenesteforhold.

Per Ørtoft Jensen // partner, PwC

Omkring SKAT

Det har i nogle sager om bindende svar fra Skatterådet været diskuteret, om netop lokalt aftalte forhøjelser af den i hovedoverenskomsten fastsatte procentsats vedrørende fritvalgsordningen kan anses for at opfylde betingelsen om, at der skal være tale om ”beløb, som efter den kollektive overenskomst skal indsættes på ordningen”.

Per Ørtoft Jensen // Partner, PwC

Afbureaukratisering af forskerskatteordningen

Forskere og nøglemedarbejdere, der rekrutteres i udlandet, kan vælge at blive beskattet efter en særlig ordning (forskerskatteordningen), under forudsætning af at en række betingelser er opfyldt.