Masseafskedigelsesloven


advokatfuldmægtig Kirstine Bekker-Nielsen

MASSEAFSKEDIGELSESLOVEN

Masseafskedigelsesloven giver i praksis anledning til en række spørgsmål – både i relation til lovens anvendelsesområde og i relation til udøvelsen af forhandlings- og varslingspligten. Nogle af de oftest stillede spørgsmål søges kort besvaret i denne artikel.

Helene Bjerg Kofod, ejer, HR-JURA.COM

Drejebog for kollektive opsigelser

Hvordan undgås dårlig omtale i forbindelse med kollektive opsigelser, og hvorfor er kommunikation og samarbejde med medarbejderrepræsentanterne altafgørende?