Ligningsloven


Benedicte Wiberg, cand.jur og Partner i PwC og Anne Øvlisen, cand.jur, og Senior Manager i PwC

Afskaffelse af Ligningslovens § 33 A

Folketinget har vedtaget at ophæve Ligningslovens § 33 A. Dette har betydning for medarbejdere, som arbejder i udlandet i en periode og samtidig skal betale skat i Danmark.

Lone Friis Johansen // Senior Manager, PwC

Medarbejderaktier

Du hører måske til dem, der kan huske de generelle medarbejderaktieordninger, hvor aktierne blev båndlagt i en periode på henholdsvis 5 år eller 7 år. Ordningerne var ret populære, fordi man kunne gøre medarbejderne til aktionærer i virksomheden, uden at de samtidig blev beskattet. Bestemmelsen om de generelle medarbejderaktieordninger blev ophævet i 2011.

Søren Erenbjerg // director, PwC

Arbejdsgivere med aktieaflønning skal være opmærksomme på ny skatteindberetningslov

Folketinget vedtog i december 2017, at den eksisterende skattekontrollov skal opdeles i to selvstændige love: en ny skattekontrollov og en skatteindberetningslov.