Jobklausul


Kromann & Reumert

En medarbejder påbegyndte selvstændig virksomhed og mistede derfor retten til kompensation for sin kundeklausul

(Sø- og Handelsrettens dom af 12. oktober 2012) En medarbejder mistede retten til kompensation for at have påtaget sig en kundeklausul, da han efter sin fratræden påbegyndte selvstændig virksomhed. Dermed havde han tilsidesat sin tabsbegrænsningspligt.

Jonas Blegvad Jensen, Advokat

MANGLENDE OMPLACERING AF GRAVID MEDARBEJDER UDGJORDE IKKE FORSKELSBEHANDLING

Det er opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af en afskedigelse, også efter reglerne i ligebehandlingsloven. Det har Højesteret netop præciseret i en sag, hvor en gravid medarbejder mente, at en professionshøjskole ikke havde opfyldt sin omplaceringspligt.