Ferieloven


Helle Thostrup Pedersen, advokat Kromann Reumert

Nye regler i ferieloven

Foreslåede ændringer af ferieloven vil inde-bære forbedringer for lønmodtagerne på flere punkter.

Adam Rewucha, Cand.jur og Assisttant Manager, PwC

Korte forretningsrejser til andre EU-lande kan håndteres nemt

Når virksomheder udsender medarbejdere til andre EU-lande, skal der tages stilling til, hvor medarbejderen er socialforsikret henne. Det kan ofte indebære en del administration for virksomheden. Det er dog i visse situationer muligt at springe administrationen over ved helt korte forretningsrejser.

Jens Lund Mosbek, partner, Kromann Reumert og Maria Bekke Eiersted, advokat, Kromann Reumert

Arbejdsgiver havde ikke pligt til at tilbyde en handicappet medarbejder deltidsstilling

En medarbejder gjorde gældende, at arbejdsgiveren havde pligt til at tilbyde hende en deltidsstilling, da hendes handicap medførte, at hun ikke kunne arbejde fuld tid. Arbejdsgiveren afslog anmodningen under henvisning til, at det ville være driftsmæssigt uforsvarligt at imødekomme hendes ønske grundet arbejdets karakter. Højesteret var enig i arbejdsgiverens vurdering og fandt derfor ikke, at medarbejderen havde være udsat for forskelsbehandling på grund af sit handicap.

Marianne Granhøj, partner og Bitten Elizabeth Hansen, advokat

REGERINGENS LOVPROGRAM 2016/2017 I ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRETLIGT PERSPEKTIV

I forbindelse med Folketingets åbning den 4. oktober 2016 fremsatte regeringen de lovforslag, som forventes fremsat i løbet af folketingsåret. Vi fremhæver de forslag, der har betydning for det ansættelses- og arbejdsretlige område.

Jonas Blegvad Jensen, Advokat

MANGLENDE OMPLACERING AF GRAVID MEDARBEJDER UDGJORDE IKKE FORSKELSBEHANDLING

Det er opsigelsestidspunktet, der er afgørende for vurderingen af en afskedigelse, også efter reglerne i ligebehandlingsloven. Det har Højesteret netop præciseret i en sag, hvor en gravid medarbejder mente, at en professionshøjskole ikke havde opfyldt sin omplaceringspligt.

John Cederskjold Kierans // Director, PwC

Omkring SKAT

Spørgsmål omkring SKAT, besvaret af John Cederskjold Kierans, Director, PwC.

Henriette Stakemann // advokat og partner, Plesner & Kasper Bundgaard // Salgschef, Schultz

Jura-update fra Schultz