Ansættelsesbevisloven


Helene Amsinck, partner, Kromann Reumert

Klare retningslinjer for udmåling af godtgørelse efter ansættelsesbevisloven fra Højesteret

Højesteret afsagde den 17. december 2010 en principiel og vigtig dom om udmåling af godtgørelse for manglende og mangelfulde ansættelsesbeviser efter en lovændring i 2007. Dommen indebærer en klar nedsættelse af det hidtidige godtgørelsesniveau, som blev fastlagt ved en højesteretsdom i 1997.

Helene Amsinck, Mikkel Haahr Thomsen, Kromann Reumert

Hemmelige jobklausuler er ikke i strid med ansættelsesbevisloven

- Højesterets dom af 6. oktober 2011

Jens Lund Mosbek, Kromann Reumert og Ulrika Wennerklint, Advokatfirman Lindahl

ANSÆTTELSESRET I SCANDINAVIEN

– VÆR OPMÆRKSOM PÅ FORSKELLIGHEDERNE