Aktieoptionsloven


Birgitte Bøgelund Arvidsen, Senior Manager, cand.jur., PwC

Nye skatteregler for medarbejderaktier

Frem til november 2011 gjaldt særligt gunstige skatteregler for aktieoptioner og andre aktieordninger, som arbejdsgivere gav til medarbejdere. Reglerne var populære og blev anvendt i mange danske virksomheder, og det vækker derfor stor interesse, at reglerne nu ser ud til at være på vej tilbage.

Marianne Grønhøj // Partner, Kromann Reumert & Kristian Bro // Senioradvokat, Kromann Reumert

STØRRE AFTALEFRIHED FOR AKTIEBASEREDE INCITAMENTSORDNINGER

I det fremsatte forslag lægger beskæftigelsesministeren op til at ophæve aktieoptionslovens begrænsninger for, hvad der er muligt at aftale om optioner/warrants i forbindelse med lønmodtageres fratrædelse.

Lise Høy Falsner // advokat (H) og associeret partner, PLESNER & Kapser Bundgaard // salgschef, Schultz

Jura-update fra Schultz - i samarbejde med PLESNER