Få certifikat i HR

Certificate in Human Resources by DANISH HR

Gennem fire dagskurser hos DANSK HR kan du nu opnå et certifikat i HR. Deltager du på fire heldagskurser inden for en periode på maximum to år, opnår du retten til at benytte ”Certificate in Human Resources by DANISH HR” i dit CV med mere.

De fire moduler i certifikatet er følgende:  

    1. HR og intern medarbejderudvikling

    2. HR og egne udviklingsmuligheder

    3. HR i et strategisk perspektiv

    4. Forandrings- og præstationsledelse

Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge - når alle fire moduler er gennemført, får du certifikatet.
Du kan også vælge kun at deltage på et, to eller tre moduler - så opnås certifikatet dog ikke.

Mål

De fire moduler giver deltagerne en teoretisk og praktisk indføring i fire hovedområder inden for HR, som alle er relevante i forhold til HR-arbejdet og den praktiske implementering i organisationen. 


På det teoretiske felt vil du blive indført i områder som:

    • Hvor er HR i teorien henne i dag, og hvilke teoretiske modeller har været grundlaget for udviklingen af blandt andet den danske/skandinaviske ledelsesmodel?

    • Hvordan understøtter HR værdierne i den danske ledelsesmodel, og kan HR optimere den interne performancekultur gennem teoretiske modeller?

    • Teoretisk viden om forandringsledelse og strategisk kommunikation

    • Teoretisk gennemgang af strategisk HR, som understøtter organisationens strategier og forretningsgrundlag 


Den praktiske indføring omfatter blandt andet:

    • Praktisk indføring af HR-strategier 

    • Kunne identificere de HR aktiviteter, der bidrage positivt til gennemførelsen af virksomheds strategi

    • HR-kommunikation til ledere og andre interne medarbejdere 

    • Sikre egen udvikling i HR-arbejdet 

    • Være ambassadør for HR-tiltag og kunne aflæse værdierne i disse

 

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer, der i det daglige arbejder med HR i både private som offentlige organisationer.

Priser

Medlem af DANSK HR:

    • Modul 1: Gratis
    • Modul 2, 3 og 4:  2.448 kr. ekskl. moms / per modul.

Hertil kommer bogen Human Resources – til videregående uddannelser 4. udgave. Bogen er fra forlaget Hans Reitzels Forlag og kan købes på saxo.dk eller buuks.dk

Ikke medlem:

    • Modul 1: 2.448 kr. ekskl. moms.
    • Modul 2, 3 og 4: 5.950 kr. ekskl. moms / per modul.

Hertil kommer bogen Human Resources – til videregående uddannelser 4. udgave. Bogen er fra forlaget Hans Reitzels Forlag og kan købes på saxo.dk eller buuks.dk

Tilmelding

Kursus datoer 2022:

KØBENHAVN:
Modul 1:  22. september 
Modul 2: 3. november
Modul 3: 21. november 
Modul 4: 15. december 

TILMELD DIG HER

Kommende kurser og tilmelding vil fremgå af kalenderen her

Ønsker du at blive orienteret direkte om kommende datoer for et eller flere af modulerne, så send en mail til info@danskhr.dk

Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge - når alle 4 moduler er gennemført, får du certifikatet.
Du kan også vælge kun at deltage på et, to eller tre moduler - så opnås certifikatet dog ikke. 

 

Mere om de fire moduler

Modul 1: HR og intern medarbejderudvikling

Enhver virksomhed har brug for at få nye medarbejdere hurtigt ind i jobbet eller få medarbejdere, der skal i gang med nye arbejdsopgaver godt lært op. Ofte løses dette gennem intern træning, og er altså det, der foregår i selve virksomheden. Underviserne er også typiske interne og kan være kolleger, fra HR eller andet.

Formål og indhold:

På kurset gennemgås følgende:

  • Introduktion af nye medarbejdere - onboarding
  • On the job training – 70/20/10 model til intern oplæring
  • Leadership pipeline – lederudvikling
  • Hvordan afdækker man medarbejdernes behov for efteruddannelse?
  • Afklaring af de enkelte medarbejdere og deres niveau i forhold til det ønskede niveau på deres arbejdsområdet
  • Grundlæggende juridiske perspektiver omkring nye medarbejdere og karriereudvikling
  • Fastlæggelse af kompetenceudviklingsbehov og gennemførsel af udviklingsaktiviteter

Det får du med fra kurset:

  • Optimering af rekrutteringsproceduren og de nye digitale muligheder.
  • Et overblik over, hvad indeholder onboarding i omfang i forhold til nye medarbejdere og særlige medarbejdergrupper.
  • Behovet for løbende udvikling af medarbejdere og grundlæggende
  • Juridiske perspektiver omkring nyansættelser.
  • Konkrete efteruddannelsesaktiviteter og krav om mangfoldighed og bæredygtighed i organisationsledelse.

Undervisere:
Kim Staack Nielsen, Chairman, DANSK HR
Tina Halkiær Olesen, erhvervsjurist. Cand.merc. jur., DANSK HR

 

Modul 2: HR og egne udviklingsmuligheder

Der stilles løbende krav til en organisation om at skabe værditilvækst og organisationsudvikling. Når HR skal matche dette, så er det nødvendig at HR også har en klar strategi for, hvordan den udfordre og ser sine egne udviklingsmuligheder. HR skal være på forkant og løbende retænke sin egen position og indflydelse samt optimere, så HR konstant udvikler sig til at være en professionel og strategisk vigtig medspiller i værditilvæksten og egen udvikling.

Formål og indhold:

På kurset gennemgås følgende:

  • HR-afdelingens egen udvikling og værdivurderinger på HR-aktiviteter
  • HR-strategisk fit til de interne kernekompetencer
  • Krav fra mellem- og topledere vedrørende HR’s evne til at levere værktøjer, som kan understøtte organisationens strategi inden for performance og udvikling
  • Udvikling af model til at retænke HRs egen position
  • Omverdens krav til HR fra stakeholders, shareholders, leverandører, kunder

 Dette får du ud af kurset:

  • Et overblik over, hvordan HR skaber grobund for egen udvikling i relation til organisationens organisationsstrategi og performancefokus
  • Refleksion til at retænke HR’s egen position og indflydelse
  • Prioritering af mulige ledelsesmodeller i forhold til HR og egen udvikling

Undervisere:

Rikke Kristine Nielsen, Assistant Professor, Aalborg University Copenhagen
Kim Staack Nielsen, Chairman, MBA, DBA, DANSK HR

 

Modul 3: HR i et strategisk perspektiv

Kan HR være med til at understøtte organisationens strategiske mål og kan effektiviteten ses og måles? Det er blot nogle af de spørgsmål, du får svar på under dette kursus, hvor vi sætter fokus på HRs evne som den strategiske partner inden for organisationsudvikling til din egen virksomhed.

Formål og indhold:

Kurset giver både et praktisk og teoretisk udbytte i områderne:

  • Identificerer de HR-aktiviteter, der vil bidrage mest til din virksomheds strategi
  • Vurderinger og målinger af den ønskede effekt på disse HR-aktiviteter
  • Forståelse for relevante dele af både den klassiske – og den nyere forskning inden for HR og organisationsstrategi
  • Viden om forandringsledelse og strategisk kommunikation

Det får du med fra kurset:

Metodevalg til at understøtte HR-funktionens arbejde og succeskriterier for at kunne bidrage til virksomhedens strategiske mål, og understøtningen af de enkelte medarbejderes udvikling og evne til at samarbejde og skabe en øget produktivitet og et bedre økonomisk resultat.

Men hvorledes undersøger man, om en organisation er effektiv – hvorledes undersøger du, om din organisation er effektiv?

Videndeling er en konkurrenceparameter som HR skal understøtte og effektuere i organisationen. 

Undervisere:

Cand. Jur. Stig Flindt og tidligere Corporate VP of Corporate People Operations, Novo Nordisk
Kim Staack Nielsen, MBA, DBA, DANSK HR

 

Modul 4: Forandrings- og præstationsledelse

Mange virksomheder har de seneste år arbejdet med at få præstationsvurderingssystemer til at fungere. Dette kursus giver dig et overblik over de hyppigste vanskeligheder og inspiration til at få “Performance management” til at virke både præstationsfremmende og motiverende i din virksomhed.

I den anden halvdel af dagen arbejder vi med forandringsledelse, og ser på motivationsteorier, kulturforståelse og feedbackdialog som grundlag for forandringsledelsesprocessen.

Formål og indhold:

Kurset giver både et praktisk og teoretisk udbytte:

  • Motivationsteorier
  • Identificering af fordele og ulemper i performance management
  • Optimering af præstationsvurderingssystemer
  • Forandringsledelse – succes gennem konkrete værktøjer
  • Kulturforståelse som performancedriver
  • Den nye MUS - feedbackdialog

Efter dette kursus kan du i større grad optimere organisationens performance systemer og sætte fokus på konkrete forandringsværktøjer, som skaber succes. Hertil kommer også synliggørelsen af organisationens egen kultur som performancedriver.

Undervisere:
Signe Enemark Kildesgaard, Cand.scient.soc., Consultant og tidligere HR Director
Kim Staack Nielsen, Chairman, MBA, DBA, DANSK HR