Få certifikat i HR

Certificate in Human Resources by DANISH HR

Gennem fire dagskurser hos DANSK HR kan du nu opnå et certifikat i HR. Deltager du på fire heldagskurser inden for en periode på maximum to år, opnår du retten til at benytte ”Certificate in Human Resources by DANISH HR” i dit CV med mere.

De fire kurser i certifikatet er følgende:  

 1. HR og intern medarbejderudvikling
 2. HR og egne udviklingsmuligheder
 3. HR i et strategisk perspektiv
 4. Forandrings- og præstationsledelse

Tilmelding

Kommende kurser og tilmelding vil fremgå af kalenderen her

Ønsker du at blive orienteret direkte om kommende datoer for et eller flere af modulerne, så send en mail til info@danskhr.dk

Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge - når alle 4 moduler er gennemført, får du certifikatet.
Du kan også vælge kun at deltage på et, to eller tre moduler - så opnås certifikatet dog ikke. 

Mål

De 4 kurser giver deltagerne en teoretisk og praktisk indføring i 4 hovedområder inden for HR, som alle er relevante i forhold til HR-arbejdet og den praktiske implementering i organisationen. 

På det teoretiske felt vil du blive indført i områder som:

 • Hvor er HR i teorien henne i dag, og hvilke teoretiske modeller har været grundlaget for udviklingen af blandt andet den danske/skandinaviske ledelsesmodel?
 • Hvordan understøtter HR værdierne i den danske ledelsesmodel, og kan HR optimere den interne performancekultur gennem teoretiske modeller?
 • Teoretisk viden om forandringsledelse og strategisk kommunikation
 • Teoretisk gennemgang af strategisk HR, som understøtter organisationens strategier og forretningsgrundlag 

Den praktiske indføring omfatter blandt andet:

 • Praktisk indføring af HR-strategier 
 • Kunne identificere de HR aktiviteter, der bidrage positivt til gennemførelsen af virksomheds strategi
 • HR-kommunikation til ledere og andre interne medarbejdere 
 • Sikre egen udvikling i HR-arbejdet 
 • Være ambassadør for HR-tiltag og kunne aflæse værdierne i disse

Målgruppe

Uddannelsen retter sig mod personer, der i det daglige arbejder med HR i både private som offentlige organisationer.

Priser

Medlem af DANSK HR:

Modul 1: Gratis

Modul 2, 3 og 4:  2.448 kr. ekskl. moms / per modul.
Hertil kommer bogen "Human Resource Management – organisation og menneske" til 420 kr. ekskl. moms.

Ikke medlem:
Modul 1: 2.448 kr. ekskl. moms.

Modul 2, 3 og 4: 5.950 kr. ekskl. moms / per modul.
Hertil kommer bogen "Human Resource Management – organisation og menneske" til 420 kr. ekskl. moms.

 

Kommende kurser og tilmelding vil fremgå af kalenderen her, hvor du også kan læse mere om indholdet i de enkelte moduler.