Poly The Gherkin 06 WEB

Rapport: 8-16 er død – Flertal regner med højst 3 dage på kontoret om ugen

Syv ud af ti europæere er enige i, at 8 til 16-jobbet er dødt. Tre ud af fire regner med en fremtid hvor vi har 3 dage eller mindre på kontoret og arbejder hjemmefra resten af tiden.

Fotos: Poly PR

En undersøgelse blandt mere end 6.000 europæere, lavet på vegne af den amerikanske producent af kommunikationsløsninger, Poly, viser, at tre ud af fire af os regner med at få en arbejdsuge, hvor vi kun tilbringer 3 eller færre dage af de 5 dage på kontoret. Hver femte regner sågar med kun at tilbringe én dag eller mindre.

I undersøgelsen svarede knap en tredjedel at de har oplevet en bedre work-life-balance under nedlukningen samt at de har været mindre stressede end normalt, som de to største gevinster ved at arbejde hjemme.

De største udfordringer har været manglende sparring med kolleger, som en fjerdedel mener, samt en følelse af et forventningspres af at skulle arbejde uden for de normale arbejdstimer, hvilket en femtedel har oplevet.

Hybridjobs øger behovet for lighed på arbejdspladsen

Hybridarbejdere har omfavnet muligheden for at arbejde når som helst, og de tror, at pandemien har ændret kulturen på kontoret permanent. Men de er også bekymrede for karrieren.

Rapporten beskriver udviklingen af arbejdspladser i seks europæiske lande, og medarbejdernes ændrede holdning til 8-til-16 jobbet. Men sideløbende med de nye muligheder er der bekymring over negativ diskrimination, karriereudvikling og støj på kontoret.

”Næsten to tredjedele af hybridarbejdere, 64 procent, mener, at kontorkulturen har ændret sig for altid. Stigningen i hybridarbejde er et signal om, at vores arbejdsliv vil ændre sig yderligere. Lighed mellem medarbejdere på stedet og på afstand er nu i fokus, da både organisationer og medarbejdere anvender de nye måder at arbejde på. For mange vil det være en udfordring at skabe afbalancerede og personlige oplevelser for alle medarbejdere, uanset hvor de arbejder,” siger Dave Shull, administrerende direktør i Poly.

 

Dave Shull

 

”En tendens, der er værd at bemærke i vores forskning, er, at størstedelen af medarbejderne, 58 procent, mener, at stigningen i fjernarbejde har betydet, at de konstant er forbundet og tilgængelige, hvilket betyder, at de ikke kan slappe af eller afbryde arbejdet. Mange mennesker nyder fordelene ved hybridarbejde - balancen mellem arbejde og fritid, sovende morgener og mere familietid - men andre føler sig udenfor og distanceret. For eksempel mener 52 procent, at hybrid- eller hjemmearbejdere kan diskrimineres eller behandles anderledes end ansatte, der arbejder på kontoret på fuld tid. På samme måde føler folk angst for at vende tilbage til kontoret, og 42 procent indrømmer, at de får lettere ved at blive ked af det, hvis deres kolleger er for høje,” siger Paul Clark, europæisk direktør i Poly.

Paul Clark

 

Fjernjobs har haft stor indflydelse på unge mennesker og deres fremtidige karriere

Resultaterne viser den indvirkning, som fjernarbejde har haft på unge medarbejdere, hvordan deres karriere kan være i fare, og at mange er bekymrede for at vende tilbage til kontoret. To femtedele af de adspurgte havde aldrig kunnet besøge deres kontor, enten fordi virksomheden var flyttet, eller fordi de havde startet et nyt job under pandemien, og blandt 18 til 24-årige var tallet 62 procent. Af de unge medarbejdere, der endnu ikke havde besøgt deres kontor, sagde 72 procent, at tanken om at besøge kontoret for første gang og det potentielle støjniveau holdt dem vågne om natten.

”Desværre oplever den yngre generation - hvor mange kom ind i arbejdslivet i denne turbulente tid - belastningerne særligt stærkt. Af de 62 procent, der rapporterede, at de ikke har været på deres nye kontor, siger 72 procent, at tanken om at gå på kontoret holder dem vågne om natten. For at hybridarbejde skal lykkes, skal disse spørgsmål løses med det samme. Virksomheder skal fortsat sætte deres medarbejdere i centrum for alt, hvad de gør, og give dem de værktøjer, de har brug for til at udføre deres job i dette nye arbejdsmiljø,” siger Paul Clark, European Manager hos Poly.

Yngre medarbejdere bekymrede sig også over, hvordan fjernarbejde har påvirket deres evne til at forbinde og kommunikere med deres kolleger, og mange var bekymrede for, at dette kunne holde dem tilbage:

  • 52 procent af arbejdstagerne i alderen 18–24 år er bekymrede for, at fjernarbejde vil have en negativ indvirkning på deres karriere sammenlignet med gennemsnittet på 43 procent.

  • 53 procent af de 18–24-årige er bekymrede for, at fjernarbejde har gjort dem dårligere til at kommunikere og arbejde effektivt med kolleger, sammenlignet med gennemsnittet på 42 procent.

  • 50 procent af de unge mener, at de har mistet evnen til at smalltalke, sammenlignet med gennemsnittet på 39 procent.

 

Poly anbefaler derfor nu virksomheder at tænke grundigt over, hvordan de håndterer en fremtidig overgang til hybridarbejde som en permanent arbejdsform. Blandt andet anbefaler Poly i rapporten:

  • Forstå dine medarbejderes personlighed for at forstå personlighedstyperne og deres præferencer for arbejde i din virksomhed, så alle kan yde deres bedste.

  • Udstyr hybridarbejderne med de rigtige værktøjer så de kan udføre deres arbejde hvor som helst. Video er hurtigt blevet standarden for at forbinde teams, men kvaliteten og oplevelsen kan variere meget.

  • Modernisér centrale mødelokaler, samtidig med at du skaber mulighed for at oprette forbindelse og samarbejde hvor som helst.

 

”For at udnytte fordelene ved hybridarbejde skal organisationer holde mennesker, teknologi og rum i aktiv bevidsthed. For det første skal virksomheder forstå medarbejdernes personligheder og arbejdsstile. For det andet skal de klart definere deres fremtidige kontor - hvilke rum skal der til? Skal vi skabe flere områder til stille arbejde eller samarbejde? Dette vil gøre det muligt for organisationer bedre at forstå deres tekniske krav for at hjælpe medarbejderne med at blive lykkeligere,” siger Paul Clark.

 

Hent rapporten her