Hellere job i New York end i Nordborg

Af Mette Nørlem

Ledelsesstil er vigtig for de unge. 41 procent siger, at en konservativ ledelsesstil vil være en barriere for at søge job i en virksomhed. De kommende unge medarbejdere får skyld for at være ekstremt krævende og kun tænke på sig selv. Og selv om de unge er klar over, at de er en mangelvare og kan vælge mere frit end andre generationer, så er udsagnet generelt ikke helt i overensstemmelse med sandheden. En ny dansk undersøgelse har vist, at mange unge stiller krav til egen udvikling og karriere, men de tænker generelt også på den virksomhed, de er ansat i. Hver fjerde er villig til at tage over 8 timers ugentligt overarbejde, og næsten 70 procent angiver at de er villige til at videreuddanne sig i fritiden. Små 50 procent af de unge mener, at man som ansat skal gøre sig fortjent til personalegoder. Modsat det billede som personalechefer ofte stiller op, hvori man ser de unge som krævende og forlangende, så mener faktisk næsten halvdelen af de unge, at det ikke er noget medarbejdere automatisk har krav på. Undersøgelse Ovenstående tal stammer fra en netop offentliggjort undersøgelse, hvor det er blevet undersøgt, hvilke forventninger unge studerende har til kommende jobs, og hvilke forestillinger danske personalechefer har om de unge. Undersøgelsens resultater stammer fra to analyser, som er blevet lavet henholdsvis med danske studerende og personalechefer. Studenterhjælpen, som er et vikar- og rekrutteringsbureau for studerende har med adgang til de omkring 30.000 studerende stillet viden til rådighed om de unge, mens PID med sine knap 900 medlemsvirksomheder har givet mulighed for at stille spørgsmål til personalecheferne om, hvad de tror, de unge ønsker, når de står overfor at skulle ud på arbejdsmarkedet. Første prioritet Blandt de unge blev det undersøgt, hvilket forhold der var allervigtigst i forhold til at søge et bestemt job, og nok ikke overraskende svarede over 50 procent af de unge ”muligheden for faglig og personlig udvikling”. Godt og vel 15 procent svarede, at det at have indflydelse på eget job var det vigtigste, mens små 10 procent angav virksomhedens fysiske placering, som det mest afgørende punkt for, om de ville tage et bestemt job. De unges andenprioriteter er indflydelse på eget job (20,7 procent), mulighed for faglig og personlig udvikling (15,9 procent), mens punktet omkring løn og pension måske noget overraskende kom ind på en tredjeplads (15,4 procent). Etik Når de unge skal vælge job, er det ikke alle brancher, der er lige interessante. Virksomhedens image er vigtigt for de unge, og mange af dem tager også etiske hensyn, når de skal vælge branche.

Næsten 60 procent af de unge kvinder vælger våbenindustrien fra, mens tallet for mændene kun ligger på 30 procent. Tobaksindustrien scorer heller ikke højt. 35 procent af kvinderne vil ikke søge job der, mens omkring 25 procent af mændene siger det samme. Kompetenceudvikling Blandt alle deltagende i undersøgelsen, er der enighed om vigtigheden af kompetenceudvikling, men der er ikke enighed blandt de studerende og personalecheferne om, hvad kompetenceudvikling er. Eksempelvis tror personalecheferne (37,6 procent), at de unge mener karriereudvikling i forbindelse med kompetenceudvikling, mens kun 15,6 af de studerende forbinder karriereudvikling med kompetenceudvikling. For de unge er kompetenceudvikling langt tættere forbundet med eksterne efteruddannelsesmuligheder, mens kun 12 procent af personalecheferne tror, at de unge opfatter disse aktiviteter som kompetenceudvikling. I undersøgelse blev de to grupper også spurgt om, hvad der er det vigtigste ved kompetenceudvikling. 60 procent af de unge peger på udvikling af de personlige og faglige kompetencer, mens kun 45 procent af personalecheferne tror de unge prioriterer det. Til gengæld tror personalecheferne, at de unge ønsker kompetenceudvikling for at øge egen markedsværdi (36 procent). I virkeligheden er det kun omkring 13 procent af de unge, som vægter dette højt. Rønne yt, Odense OK Næsten 45 procent af de unge angiver, at de vil flytte på tværs af landet efter et godt job. ”Flytte på tværs af landet” betyder imidlertid at flytte til andre større byer. Ikke mange ønsker at flytte til eksempelvis Nordborg, Rønne, Thisted, Esbjerg eller Struer. Spørger man østjyderne, er de indstillet på at flytte til byer som København, Odense og Vejle, mens københavnerne overvejende foretrækker Århus og Odense. London bedst Når man ser på de unges mobilitet i forhold til mindre danske byer, må man konstatere, at mobiliteten er større i forhold til at arbejde i udlandet. De unge har stor lyst til at rejse efter spændende jobs. Øverst på ønskelisten står job i London. 90 procent af de unge kunne have lyst til at forlade Danmark til fordel for et spændende job i Englands hovedstad. Cirka 75 procent kunne tænke sig job i New York, mens Massachusetts og Madrid kommer lige ind på de næste pladser. Job til kæresten Når de unge kigger efter spændende job, er det at afgørende betydning, at der også er jobmuligheder for kæresten eller ægtefællen. For over 60 procent er det af afgørende betydning, når der skal træffes beslutning om at flytte efter et nyt job. Kun under 10% siger at det er uden betydning, om der er jobmuligheder for ægtefællen, når beslutningen om at flytte efter et job skal træffes.