21 more jobs_WEB.jpg

Fremtidens arbejde: En blanding af automatisering og menneskelig opfindsomhed

Mens tanken om en fremtid med en automatiseret arbejdsstyrke, kan være bekymrende for mange, vil brugen af kunstig intelligens skabe en enorm bølge af muligheder for de virksomheder og enkeltpersoner, der er godt forberedt. I den seneste rapport fra Cognziant, 21 More Jobs of the Future, gives der et langt mere optimistisk billede af det ellers ofte brugte skræmmescenarie, hvor maskiner kommer til at erstatte os mennesker helt.

Det skønnes, at ca. 40% af alle arbejdstimer i Danmark kan automatiseres ved hjælp af eksisterende teknologi, men uanset hvor teknologisk den fjerde industrielle revolution bliver, er det det menneskelige aspekt, der er i sidste ende er vigtigst, hvilket også tydeligt viser sig i de følgende hovedtemaer:

  • Etisk adfærd: Vi ønsker, at maskiner - og mennesker - skal fungere godt sammen og opføre sig ordentligt. Derfor, kan mulige fremtidige job være en chief purpose planner, en algorithm bias auditor, og en juvenile cyber crime rehabilitation counsellor
  • Sikkerhed: Vi ønsker at føle os trygge i denne nye teknologiske verden, vi skaber. Dette vil kræve job som f.eks. en cyber attack agent, en cyber calamity forecaster, og en virtual identity defender.
  • Drømme: En række af vores nye job stammer fra gamle science fiction-film, hvor flere af de dengang meget futuristiske drømme vil blive realiseret i løbet af de næste ti år. Disse kunne være en smart home designer, en flying car developer eller en vertical farm consultant.

Egenskaber, som er nødvendige for at tilpasse sig de nye job

Da arbejdsmarkedet fortsætter med at udvikle sig med lynets hast, er menneskelige egenskaber blevet som mobilapps. Hyppige opgraderinger er nødvendige for at sikre, at medarbejderne har den relevante ekspertise for at forblive på arbejdsmarkedet. Fremtidens job kræver derfor en blanding af nye og gamle færdigheder:

  • Grundlæggende egenskaber: Uanset hvor omsiggribende vores teknologier bliver, er der stadig behov for de egenskaber, mennesket altid har haft – at kunne samarbejde, at kunne tilpasse sig, at kunne stole på og have tillid til hinanden. Disse basale men nødvendige egenskaber spiller en helt central rolle i udviklingen af fremtidens jobs.
  • Fremtidens egenskaber: Fremtidens jobs kræver, at medarbejderen kan håndtere information på en sådan måde, at samarbejdet mellem menneske og maskine bliver så gnidningsfrit som muligt. Har du eksempelvis de rigtige egenskaber til at kunne håndtere et 315MB stort Excelark eller kan du nemt håndtere alt den information, du får fra et virtuelt dronecockpit? Egenskaber som kræver at medarbejderen nemt og hurtigt sætter sig ind i meget komplekse arbejdsopgaver og som samtidig sørger for at holde sig opdateret på de nyeste teknologier, så man aldrig kommer bagud i forhold til virksomhedens krav.

 

Hent rapporten 21 More Jobs her

 

Se også Cognziants tidligere udgivelse 21 Jobs of the Future

 

Kilde: Cognizant