Billede_stort_Xellia nedbryder siloer.jpg

Xellia nedbryder siloer med en velgørende sag

Af Wendy Duncan

I januar 2015 indgik Xellia et partnerskab med SOS Børnebyerne. Nu samles de ansatte på tværs af landegrænser for at hjælpe udsatte og forældreløse børn. "Sagen skaber sammenhold og bygger relationer på tværs af lande og faggrupper," siger administrerende direktør Carl-Åke Carlsson.

FORDELAGTIGE BIVIRKNINGER. For farmaceutvirksomheden Xellia er bivirkninger normalt noget, der skal undgås. Men i et nyt projekt, som virksomheden har startet sammen med den humanitære børneorganisation SOS Børnebyerne, er det netop de uventede resultater, der har skabt mest begejstring.

Det forklarer Xellias administrerende direktør Carl-Åke Carlsson, efter at han i januar indgik et nyt partnerskab med SOS Børnebyerne.

”Den oprindelige tanke var, at Xellia skulle betale for en lægeklinik i Kenya. Mere lå der ikke i kortene. Vi havde ingen forventninger om, at de ansatte ville gå i gang med at samle ind,” siger Carl-Åke Carlsson.

Ti måneder senere var det ikke desto mindre det, der skete. Xellia financierer stadig SOS-klinikken i Kenya, hvor omkring 6.000 børn og voksne hvert år modtager behandling, men samtidig er medarbejdere fra Kina til Ungarn begyndt at samle ind til deres lokale SOS-børnebyer. Helt af egen drift.

I Xellias forskningsenhed i Zagreb har medarbejderne holdt åbent hus for SOS-børn i den lokale børneby. Her blev der leget med kemi, mens forskerne viste, hvordan de dyre instrumenter fungerer. På den anden side af kloden samlede ansatte i Kina ind på kontorene, så børnene i Yanai-børnebyen i området nu har modtaget friske forsyninger af skolematerialer.

”Det er som om, projektet er gået fra at være et CSR-projekt og til at blive et medarbejderprojekt. Det havde vi faktisk ikke set komme,” siger Carl-Åke Carlsson.

Den ekstra indsats

Ifølge Amily Zhang, der arbejder i Xellias Taizhou-enhed i Kina, skal forklaringen findes i den anerkendelse, det giver, at gøre en forskel for andre. Sådan oplever hun det i hvert fald selv, forklarer Amily Zhang, der til daglig arbejder i Xellias produktionsled.

”Det giver en god følelse i maven, at vi kan gøre en forskel for udsatte og forældreløse børn. Det er noget, mine venner og bekendte lægger mærke til.  I Kina er det virkelig usædvanligt, at virksomheder tager et socialt ansvar, og det giver måske endnu mere respekt her end i andre dele af verden,” siger hun.

Men det er ikke kun i Kina og Kroatien, at Xellias medarbejdere har sat det velgørende ben forrest. I alt er fem ud af Xellias 9 landekontorer nu i gang med at samle ind. Mens ungarerne har arrangeret familiedag med hesteridning for SOS-familierne i Budapest, afholder det danske kontor bingoaftener og familieudflugter for at skrabe flere penge sammen til Xellias uddannelseshjælp.

”Alting foregår på frivillig basis. Det gør vi meget ud af. Det skal være hyggeligt og foregå i en uformel kontekst. Samtidig går der selvfølgelig også konkurrence i den, og vi gør alle sammen alt, hvad vi kan, for at samle så mange penge som muligt ind,” siger Lone Thiis, der er tovholder på indsamlingen i København.

Siloer brydes ned

Ifølge Carl-Åke Carlsson har det været overraskende at se, at de ansatte har engageret sig privat – både med sig selv og deres familier. Han glæder sig over udviklingen, men lægger samtidig vægt på, at det aldrig var et krav fra ledelsen.

”HR-delen var faktisk ikke engang noget, vi havde drøftet i vores planer eller strategien. Vi ville yde et bidrag. Det er en naturlig ting at gøre, når man klarer sig godt som virksomhed. Men pengene skulle komme fra koncernens pengepung. Vi havde ikke forestillet os, at projektet også ville få en social gennemslagskraft,” siger han.

Alligevel mener han, at netop det er det bedste, der er kommet ud af projektet for Xellia – og noget som andre kunne lære af.

”Det øger sammenhængskraften og den fælles identitet i virksomheden. Vi har set ansatte fra Kina, der danner relationer til medarbejderne i Europa. Kineserne sidder med produktionen, mens de europæiske kontorer sidder på innovation og udvikling, og de har ikke tidligere haft et stærkt socialt fællesskab, ” siger Carl-Åke Carlsson.

Selvom han ikke umiddelbart tror, at det er noget, man kan måle på Xellias bundlinje, mener han alligevel, at det er med til at skabe værdi for koncernen.

”Man må anerkende, at det ikke er alt, der skaber værdi for en virksomhed, som kan måles. Min fornemmelse er, at projektet skaber øget tilfredshed, glæde og motivation. Det er med til at bygge relationer og styrke det sociale på tværs af lande- og faggrænser,” siger Carl-Åke Carlsson.

Velgørenhed i tre lag

Wendy Duncan, der er projektleder for Xellias SOS-samarbejde, blev ligesom Carl-Åke Carlsson overrasket over reaktionen fra de ansatte. Hun mener dog alligevel, at andre virksomheder ville være i stand til at gøre Xellia kunsten efter. Et par enkelte ting er ifølge Wendy Duncan vigtige at overveje:

”Først og fremmest handler det om at sætte de ansatte frie. Vi sagde aldrig ’sådan skal du gøre’ eller ’det må I ikke.’ Der er ingen, der gider arbejde frivilligt for en sag, hvis de får stukket alt for mange regler ned oppe fra,” siger Wendy Duncan.

Hun fortæller, at de i stedet skrev en mail ud på virksomhedens intranet og bad om tilbagemeldinger fra interesserede. Derefter fik tovholderne helt frie tøjler.

”Vi blev meget overrasket, og jeg tror også, at vi alle tænkte: ’Det går lidt hurtigt det her’. Vi blev faktisk lidt nervøse, fordi det pludselig gik så stærkt. Men når jeg ser tilbage, tænker jeg bare at det var godt, vi ikke satte alle mulige regler op fra starten. Så var det aldrig kommet fra start,” siger Wendy Duncan.

Hun arbejder nu på at få lidt mere struktur på samarbejdet.

”I øjeblikket er planen, at der være tre lag i projektet. Fra toppen drives lægeklinikken, der betales af Xellias hovedkoncern. Nedefra og op er det de ansatte, der helt frit bestemmer, hvad de vil samle ind til. Og på landsplan har hvert land nu fået en pose penge, som de kan give til et uddannelsesformål, de selv vælger, ” siger Wendy Duncan.

”Forhåbentligt får vi nu lidt klarere rammer om projektet uden at tage friheden og kreativiteten fra de involverede. Det kræver is i maven, men det er sjovt, og det er hele pointen, hvis man vil have folkeligheden og frivilligheden ind i projektet.”

Stolte medarbejdere

Præcist hvor stor indflydelse, projektet har haft på Xellias ansatte, er det ifølge Wendy Duncan ikke til at sige. Xellia har ikke afholdt surveys eller målt på medarbejdertilfredsheden siden januar, da projektet gik i gang.

Ser man på en undersøgelse, som SOS Børnebyerne har fået lavet, er der dog meget, der tyder på, at velgørende arbejde kan have en afsmittende effekt på arbejdsglæde og stolthed på arbejdspladsen. I undersøgelsen har analyseinstituttet You Gov spurgt et repræsentativt udsnit på 1.010 danskere om deres syn på CSR; og her svarede mere end to ud af tre, at de ville blive mere stolte af deres arbejdsplads, hvis virksomheden støttede en god sag.

Tilsvarende mente 70 procent af de adspurgte, at indsatsen er mest troværdig, når den foregår sammen med en anerkendt humanitær organisation.

Carl-Åke Carlsson er ikke i tvivl om, at Xellia vil fortsætte samarbejdet.

”Det er vigtig, at virksomheder engagerer sig i samfundet omkring sig. Den private sektor har en stolt tradition for at løfte et socialt ansvar, der rækker ud over opgaven med at skabe arbejdspladser og vækst i samfundet. Når medarbejderne går foran ledelsen og ligefrem tager teten, så er det noget særligt, og det er vi stolte af,” siger Carl-Åke Carlsson.

FAKTA

Det gør Xellias ansatte

  • I Norge har medarbejderne bestemt, at Xellias Norway’s donation skal gå til et fadderskab for to børn i SOS-børnebyen Buru Buru i Kenya.
  • I Ungarn har de ansatte holdt familiedag sammen med den lokale børneby for at sætte fokus på SOS Børnebyernes arbejde.
  • I Danmark mødes medarbejderne til bingo og sjove aktiviteter for hele familien. Pengene går til SOS Børnebyerne.
  • Xellias ansatte i Kroatien har inviteret udsatte og forældreløse børn ind at se laboratorierne. Der blev tryllet med kemi til børnenes glæde.
  • I Kina har de ansatte samlet ind for at købe skolebøger og skolematerialer til den lokale SOS-børneby. Derudover bruger de Xellias landedonation på at hjælpe fire studerende gennem universitet.

Xellias tre gode råd til virksomheder, der vil gøre dem kunsten efter

  1. Lad det være op til de ansatte at bestemme, hvordan de vil hjælpe. Kom med ideer og forslag i stedet for regler.

  2. Få samarbejdspartneren ud at fortælle om sagen. Det er vigtigt, at både ledere og ansatte er med på projektet, og forstår, hvorfor det er vigtigt.

  3. Sørg for at man kan støtte en sag tæt på sig selv. For eksempel ved at samarbejde med en international organisation, der har aktiviteter i de samme lande som virksomheden.

Det mener danskerne

69 procent af danskerne ville føle sig mere stolte, hvis de arbejdede i en virksomhed, der samarbejder med en humanitær hjælpeorganisation.

72 procent af danskerne siger, at de vil prioritere at købe produkter fra virksomheder, der samarbejder med en humanitær hjælpeorganisation, hvis de kunne vælge.

70 procent af danskere mener, at virksomhedernes arbejde med samfundsansvar vil være mere troværdigt, hvis det sker i samarbejde med humanitære hjælpeorganisationer.

Kilde: Analysebureauet YouGov marts 2014. Baseret på 1.010 interview med et repræsentativt udsnit af danskere.