Fotolia_206716276_Subscription_Monthly_XXL.jpg

Virtuelt samarbejde på tværs af landegrænser og tidszoner

Af: Charlotte Greve Holdt 

Når medarbejderne er spredt udover lande, kontinenter og tidszoner stiller det store krav til samarbejdet. Men ifølge Anne-Marie Finch, Senior Vice President for Globalt Talent & HR hos den internationale virksomhed Trustpilot, behøver det ikke at være et problem, hvis man har de rette værktøjer.

600 medarbejdere med 42 forskellige nationaliteter fordelt på seks kontinenter. Det er hverdagen hos den internationale virksomhed Trustpilot, hvor en stor del af det daglige arbejde foregår i en virtuel verden.

Selvom det udefra kan virke uoverskueligt at skabe en fælles ånd og et dynamisk samarbejde på tværs af forskellige tidszoner, store fysiske afstande og kulturelle forskelle, så er det ifølge Anne-Marie Finch, der er Senior Vice President for Globalt Talent & HR hos Trustpilot, netop den store mangfoldighed, der er med til at få Trustpilot til at fungere.


”Der er et mangfoldigt syn på tingene internt i Trustpilot. Med så mange forskellige nationaliteter og kulturer er man tvunget til at lytte og få tingene til at fungere. Det giver et ekstra gear at samle så mange kulturer, idet der kommer en større taknemmelighed, ydmyghed og anti-jantelov. Det handler ikke bare om at nå i mål med nogle tal, og derfor går man ind i mødet med andre mennesker på en anden måde,” siger Anne-Marie Finch og forsætter:

”Det er faktisk ikke de fysiske rammer eller de kulturelle forskelle, der giver begrænsninger. Det er snarere et spørgsmål om, hvor dygtige ledere, vi er. For det kræver, at man har ledere, der kan og vil lede, og som har et globalt mind-set. Med andre ord: det handler ikke om, hvor man er og ens kulturelle baggrund, men alene om at have de rette evner,” siger Anne-Marie Finch.

Virtuelle værktøjer opløser grænserne 

I praksis når dagligdagen skal fungere, opgaver skal løses, møder skal planlægges og andre gøremål skal koordineres, er nøglen til succes de rette online værktøjer. Uden en fælles digital platform ville det være stort set umuligt at få samarbejdet mellem Trustpilots mange kontorer i hele verden til at fungere.

”I hverdagen er vi afhængige af gode digitale værktøjer. Vi bruger fx den digitale platform Trello til at planlægge opgaver, overholde deadlines og dele dokumenter på tværs af landegrænser og tidszoner. Vores digitale arbejdsform opløser grænserne mellem os og er med til at få vores daglige arbejde til at fungere,” siger Anne-Marie Finch. 

Fleksibilitet skal gå begge veje 

Digitale platforme stiller ofte store krav til medarbejderne, der kan ligge en forventning om, at man hele tiden er på og tilgængelig. Derfor er fleksibilitet afgørende hos Trustpilot, og ifølge Anne Mare Finch bør den gå begge veje.

”Hvis medarbejderne får den fleksibilitet, de har brug for, skal opgaverne nok blive løst og nok endnu bedre, end man kunne forvente. Det handler om at skabe det rette rum for medarbejderne til at udfolde sig i og om at se på en samlet life-balance,” siger Anne-Marie Finch.