Artikel_Virksomheder som bekymrer sig.jpg

Virksomheder, som "bekymrer sig", foretrækkes af 43 % af medarbejdere

Undersøgelser viser, at moderne forretningsfolk hellere vil arbejde for virksomheder, som har en strategi for velgørenhed og et socialt ansvarsområde.

De nyeste undersøgelser fra Regus, udbyder af fleksible kontorer, viser, at velgørenhed og socialt ansvar er vigtigt for forretningsfolk i hele verden. Medarbejdere rapporterer, at hvis de skal vælge mellem to jobtilbud, som ligner hinanden, foretrækker de den virksomhed, som kan bevise bidrag til velgørenhed og samfundet.

Ud af de næsten 40.000 deltagere i Regus-undersøgelsen svarede næsten halvdelen (47 %), at det er vigtigt for dem, at arbejdsgiveren deltager i velgørenhedsarbejde.  Faktisk er CSR også noget, som er med i overvejelserne, når der vælges arbejdsplads. Hele 43 % sagde, at blev de præsenteret for to identiske jobs, ville de foretrække den mere velgørende virksomhed. Virksomheder, som bevisligt er involveret i samfundet, er derfor bedre til at tiltrække og beholde de bedste medarbejdere.

De vigtigste konklusioner

  • En tredjedel af deltagerne vil gerne være direkte involveret i virksomhedens velgørenhedsaktiviteter
  • 34 % vil gerne være bedre informeret
  • 41 % værdsætter CSR-initiativer, men 29 % rapporterer, at de synes, at informationen om disse er utilstrækkelige
  • En fjerdedel vil gerne være bedre informeret om andre teams velgørenhedsaktiviteter og CSR
  • To femtedele af deltagerne synes, at virksomheder i deres branche skal være mere involveret i CSR (40 %) og bidrage til velgørenhed (37 %)

"Moderne medarbejdere er tydeligvis drevet af meget mere end en egoistisk drift til at være forrest, og udtrykker klart, at de vil foretrække at arbejde for en virksomhed, som har et bevisligt socialt omdømme. Involvering i velgørenhedsaktiviteter giver et billede af en positiv og ansvarlig virksomhed, men det hjælper også medarbejderne med at føle sig stolte over deres arbejdsplads,” siger Peter Møller, Country Manager Denmark, Regus og fortsætter:

 "Virksomheder bør gribe denne villighed til at bidrage til samfundet og sikre, at deres medarbejdere er oplyst om velgørenhed og CSR-projekter, og at de tilbydes mulighed for at være direkte involveret. Det er mere sandsynligt, at medarbejdere, som kender deres virksomheds filantropiske aktiviteter, føler sig tilfredse og motiverede af deres arbejde. Derudover skaber velgørenhedsinitiativer muligheder for samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne."

Kilde: Regus