Fotolia_114916102_Subscription_Monthly_M_WEB.jpg

Samarbejde skal skabe flere kvindelige ledere

Af Nikolaj Henum, Virkkom

Danmark halter langt bagefter vores nordiske naboer og faktisk en stor del af Europa, når det kommer til antallet af kvindelige ledere.

Forskellen er stor, når man kigger på, hvem der har kontorer på chefgangene i de danske virksomheder. Danmark er med sine 27% det land i Norden med færrest kvindelige ledere. Danmark ligger endda under OECD’s gennemsnit på 31% for kvindelige ledere. Sverige er til gengæld det nordiske land, hvor andelen af kvinder i lederstillinger er højest, her er 40% af cheferne kvinderne.

“Det er vigtigt, at de kvindelige talenter ikke går til spilde. Virksomheder, der har flere kvindelige ledere, klarer sig bedre økonomisk, er mere innovative og diversiteten vil samtidig tiltrække den næste generation af arbejdskraft bedre,” siger Tine Willumsen, CEO i Above & Beyond Group, der blandt andet står bag The Diversity Council, den nordiske konference Womenomics og rollemodelskampagnen Lead the Future, der er lavet i samarbejde med Ligestillingsministeriet.

McKinsey & Co og Innovationsfonden er i deres en nye rapport fra oktober 2018, “Gender Diversity in Denmark”, kommet med syv anbefalinger til, hvordan der kan gøres op med kønsubalancen på alle fronter i samfundet. De anbefaler blandt andet, at virksomhederne skal forpligte sig til at få flere kvinder til ledelsesposterne, hjælpe kvindelige talenter frem ved hjælp af mentorer og sponsorer, og gøre op med kønsbias og stereotyper. Videreuddannelse er en af de midler, som de virksomhederne kan gøre brug af.

“Det er vigtigt at forstå de skjulte barrierer i erhvervslivet, der kan forhindre kvindelige talenter i at nå helt til tops. Derudover er det vigtigt at investere i de dygtige kvindelige talenter, der allerede eksisterer for at kunne tiltrække, udvikle og forfremme dem. Det er utrolig dyrt for virksomhederne at tabe dem til fx konkurrenterne. Især når vi ved, at der i fremtiden kommer til at være mangel på specialiseret arbejdskraft,” siger Tine Willumsen.

Brug kvindelige rollemodeller

Ifølge rapporten fra McKinsey & Co og Innovationsfonden, så kommer der i fremtiden til at mangle op mod 20.000 specialiserede medarbejdere alene i IT-branchen. Rapporten peger på, at flere kvinder på disse uddannelser er vejen frem, således at optaget på uddannelserne bliver 50% kvinder og mænd, så det giver slet ikke mening, hvis virksomhederne overser deres egne kvindelige talenter.


“Alt research peger på, at der er brug for mange flere kvindelige rollemodeller for de helt unge kvinder. Derfor fokuserer vi på dette i kampagnen Lead the Future, som vi har skabt sammen med ligestillingsministeren, der har til formål at øge antallet af kvinder på STEM uddannelserne. De udvalgte kvindelige erhvervsledere synliggøres i personlige fortællinger på de sociale medier
og samtidig møder de også de unge kvinder i øjenhøjde til diverse universitetsevents for at inspirere dem, tænde deres ambitioner og gøre dem interesserede i at blive ledere,” siger Tine Willumsen.

Samarbejde med international business school skal styrke kvindelige talenter

Et nyt samarbejde mellem The Diversity Council, Financial Times og en af verdens førende business schools skal være med til at styrke de kvindelige talenter.

The Diversity Council er en strategisk alliance for virksomheder, der alle har ambitioner om at udvikle den næste generation af kvindelige ledere via enten et 12 måneders Advanced Leadership Program, med dedikerede mentorer, eller et kort Fast-Track Talent Development Course, der har en uges varighed.

Fra 2019 bliver uddannelsesprogrammerne, som skal styrke de kvindelige talenter, afviklet i samarbejde med Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance. Det sker blandet andet i kølvandet på udvidelsen af The Diversity Council til også at inkludere andre regioner i verden.

“I takt med, at vi ekspanderer The Diversity Council internationalt, så er det et naturligt skridt at bringe Financial Times | IE Business School Corporate Learning Alliance med ind i billedet. De har et netværk af over 500 globale professorer og 200 journalister, som kan være med til at bringe viden og nye muligheder i spil, så vi fremover vil kunne uddanne tusinder af kvindelige talenter,” siger Tine Willumsen. 

Læs mere om samarbejdet her