HR KPI kage ny.jpg

Sådan fejres det, når HR går foran i KPI og målstyring!

I DANSK HR arbejder vi konstant på at formidle relevant, aktuel og inspirerende viden samt holde netværket levende dels gennem formelle netværksgrupper og arrangementer og dels gennem uformel videndeling til gavn for vores medlemmer. Derfor videregiver vi også gerne medlemmernes egne historier, så andre kan lade sig inspirere.

Vi har modtaget denne historie fra et af vores medlemmer, der gerne vil dele en succeshistorie om HR-målinger med DANSK HR’s øvrige medlemmer og andre HR-interesserede.

Har du selv en HR-historie fra din virksomhed, som kan inspirere andre, så hører vi gerne fra dig på info@danskhr.dk

 

Af Nilsjohan Sunke, HR Partner, GF Forsikring

Igennem flere år, og i skrivende stund, har der været talt om, at HR skal kunne måles i lighed med andre afdelinger i organisationen. Ofte hører man, at HR "skal tage sin egen medicin". Der er skrevet mange bøger og holdt mange foredrag om emnet igennem tidens løb. Nogle HR-afdelinger har en kompliceret matematisk tilgang, andre en mere enkel. Hvad der er bedst afhænger af mange forhold, bl.a. virksomhedens dataapparat og kulturen.

Hos GF Forsikring leverer HR-afdelingen sine ydelser til såvel interne kunder i GF-huset i Odense, og til GF´s klubber over hele landet. Sidstnævnte bliver qua GF´s organisationsstruktur faktureret direkte for HR-ydelserne, og det er bl.a. derfor relevant at måle tilfredsheden med samme. Der er naturligvis også andre relevante årsager til, at vi måler bl.a. lærings- og udviklingsmæssige.

I 2016 igangsættes flere projekter, som hver især går ud på at måle vores interne kunders tilfredshed. Det har fra starten været os magtpåliggende, at målingerne skal skabe værdi og bidrage til udvikling af organisationen – ingen målinger for målingens skyld. På det individuelle plan er grundtanken også relateret til kendte motivationsteorier. Når du kender dine mål, ved du også, hvornår du er en succes. Ovennævnte projekter påvirker direkte og indirekte vores kultur, og vi er bevidste om, at målinger også kan bruges til at skabe begejstring – vi skal fejre vores sejre!

I Q4/2015 opstillede vi målsætninger og kriterier for nogen af de primære ydelser i HR-afdelingen, og nu har vi gennemført den første dataindsamling fra målingerne i Q1/2016. 

Vi måler på en skala fra 1 til 5, og har målt på:

  • Kundernes tilfredshed med de gennemførte rekrutteringsprocesser (målt på 5 parametre)
  • Overholdelse af tidsgrænser for udarbejdelse og udlevering af fejlfri ansættelsesbeviser
  • Antallet af korrekte lønudbetalinger
  • Overholdelse af tidsgrænser for ansøgninger om lønrefusion
  • Antallet af korrekte klubafregninger (afregninger mellem GF Forsikring A/S og GF´s forsikringsklubber)
  • Tidsmæssig håndtering af disciplinærsager
  • Deltagertilfredshed med vores centrale introduktionsprogram (målt på 17 parametre)
  • Deltagertilfredshed med vores interne kurser (målt på 23 parametre).

Resultatet er heldigvis godt, og op til offentliggørelsen bredte der sig en spændt stemning i HR-afdelingen. Dette bekræfter, at vi er inde og pille ved kulturen, og samtidig understreger det, at også HR-medarbejdere har brug for feedback.

Vi vil fortsat måle og fejre gode resultater hvert kvartal i fremtiden. Med tiden udvikler det sig givetvis til HR-måling version 2, og vi er blevet bekræftet i, at det er sundt at tage sin egen medicin. Vi kan ligeledes konstatere, at HR godt kan levere varen, og endnu bedre, vi kan dokumentere det. Det bringer os på omgangshøjde med de andre afdelinger i GF, og dialogen bliver nu mere baseret på fakta end på følelser.

På billederne ses den kage, som markerede Q1 resultaterne og starten på måling af HR-ydelser i GF Forsikring.