Mus_samtale.jpg

Køreplan for MUS i Mac Baren Tobacco

I HR-chefen nr. 3 2016 bagte vi artiklen om Mac Baren Tobacco, der har genopfundet MUS-konceptet med afsæt i virksomhedens fire værdier.

Det nye koncept for MUS hos Mac Baren blev indført i efteråret 2015. Alle Mac Barens ledere får et hæfte, som fungerer som en manual. Der er på forhånd valgt et gennemgående tema for årets MUS (i 2015 var det ’arbejdsglæde’). I hæftet findes der kort og billeder, som man kan tale ud fra, samt skemaer, der udfyldes efterfølgende til brug i forbindelse med opfølgende samtaler. Medarbejderne vælger selv, om de vil gøre brug af billederne, kortene eller begge dele.

I artiklen fortæller HR-chef Peter Richter om konceptet. Her får du de 10 punkter, der udgør selve køreplanen for MUS samtalen:

  1. Opsamling fra sidste MUS
  1. Leder fortæller, hvad der er organisationens fokus for det kommende år.
  1. Leder fortæller hvad der er afdelingens fokus for det kommende år og inviterer medarbejderen ind på, hvordan medarbejderen kan bidrage til de to foki
  1. Lederen giver medarbejderen feedback
  1. Medarbejderen giver lederen feedback
  1. Leder og medarbejder har en løs snak om vores værdier ud fra værdikort eller plancher
  1. Leder og medarbejder snakker om, hvor medarbejdernes fokus skal ligge det kommende år og herunder eventuel efteruddannelse og eller kompetenceløft.
  1. Der aftales eventuel opfølgning på det aftalte
  1. Leder spørger til ændringer i familiære forhold, telefonnummer adresseændring?

  2. Samtalen afsluttes