Billede search-inside-yourself-mindfulness-based-emotional-intelligence_web.jpg

Google-ledere er innovative og robuste. Men hvad er hemmeligheden?

Af Joakim Eriksson, Client Director, Mannaz

Hos Google arbejder nogle af verdens klogeste hoveder. Fra alle hjørner af verden strømmer højtuddannede kandidater til for at blive en del af klodens mest eftertragtede IT-arbejdsplads. Men hvis du tror, at det er den høje intelligensmasse, som alene gør, at Google-ledere formår at skabe både resultater, engagement og innovation, tager du fejl. Hos Google har de for længst fundet ud af, at der skal meget mere end faglig dygtighed til at skabe fremragende resultater.

Nu spørger du måske, hvad det er for en ingrediens, som Google har forstået at tilføre i forhold til deres ledere? Den korte forklaring er, at de har fokuseret på at supplere IQ med EQ. De har konstateret, at bare fordi ledere og medarbejdere er fagligt dygtige og intelligente, betyder det ikke nødvendigvis, at de er gode til at bruge deres kompetencer sammen. Det kræver selvledelse, fokus, intuition og samarbejdsevner for at skabe resultater ud over det normale. Det kræver EQ - emotionel intelligens.

Blødt og langhåret?

Det er muligt, at du synes, det lyder en smule for blødt det der med emotionel intelligens. Det, ledelsen i Google har konstateret, er dog at for at lede i den kompleksitet, som er hverdag hos dem, kan man ikke søge svarene på de svære spørgsmål ude i verden – man er nødt til at søge inde i sig selv. Denne tanke blev for snart 10 år siden startskuddet til det, som har udviklet sig til Googles mest populære interne uddannelse - Search Inside Yourself.

Search Inside Yourself (SIY) fokuserer på det indre lederskab og på at udvikle lederes evne til opmærksomhed og selvindsigt med hensigt på at frigøre deres lederpotentiale. Hos Google er forståelsen, at hvor en højere uddannelse hjælper dig intellektuelt med af forstå elementer som modeller og teorier, så fortæller den dig ikke, hvordan du skal omsætte den viden til adfærd i hverdagen. Forskellen på viden og evnen til at skabe resultater er det indre lederskab.

Hvis du fortsat synes indre lederskab lyder langhåret, så er du ikke alene. Højtuddannede ingeniører hos Google er en kritisk målgruppe, og da man udviklede SIY, fik man derfor hjælp af førende hjerneforskere for at sikre, at programmet fik et evidensbaseret afsæt. Uddannelsen tager udgangspunkt i de sidste årtiers forskning omkring, hvordan hjernen kan trænes, og bruger en række mindfulness-teknikker til at styrke lederes fokus, empati, intuition, mm. Langhåret eller ikke – et eller andet har de ramt hos de kritiske ingeniører.

Er den indre faktor i spil også i din organisation?

Efter mange år som leder og senere som konsulent, har jeg oplevet, at det sjældent er mangel på analyser og handleplaner, som står i vejen for, at organisationer lykkes med en strategi eller en forandring. De indre faktorer er dog i spil både på ledelsesgangen og hos medarbejderne, og det påvirker eksekveringskraften. Spørgsmålet er bare, om vi har de værktøjer, der skal til for at arbejde konstruktivt med det indre lederskab?

Da jeg selv fik muligheden for at gå på Search Inside Yourself-uddannelsen for et par år siden, oplevede jeg, at den gav svaret på netop det, vi ofte mangler i andre lederuddannelser. Vi er blevet så optaget af de ydre modeller og analyser, at vi nogle gange glemmer, at det i sidste ende altid er et menneske, som skal tage en beslutning og sætte noget i spil. Der er et kæmpe potentiale ved at udvikle de indre kompetencer og selvindsigten hos dem, som skal bruge modellerne og tage beslutningerne.

Dårlige beslutninger koster dyrt

Noget af det Search Inside Yourself dykker ned i, er evnen til at bevare fokus og opmærksomhed. En evne, som er uhyre vigtig for personer i højere stillinger, for de har en hverdag, hvor de konstant er under pres. Der er tit for mange opgaver og for lidt tid.  Løsningen bliver ofte multitasking, vi slår autopiloten til og bliver mindre reflekterende. Men hvad er resultatet af den coping strategi?

Det, vi belyser med et videnskabeligt afsæt i SIY-programmet, er, hvordan kvaliteten af beslutninger påvirkes, når opmærksomheden er udfordret. Dette gælder både vores evne til at være fokuserede og effektive, men også det med at kunne være åben for nye input og andre aktørers idéer og synspunkter. Dette er en aha-oplevelse for mange. Den gode nyhed er, at man kan træne sin opmærksomhed lige som, man træner en muskel i fitnesscentret. SIY-uddannelsen bruger blandt andet mindfulness-teknikker og viser koblingen mellem en række praktiske mentale træningsmetoder og hvordan disse er brugbare i forhold til personlig effektivitet og forretningskritiske processer. Resultaterne er videnskabeligt dokumenteret. Nu har jeg selv praktiseret mindfulness i over 10 år, så jeg kan sige god for, at det over tid forandrer din tilgang til kompleksitet, forandringer og stress.

Kernen til forandringsledelse og resiliens

En styrket opmærksomhed gør også dig bedre i stand til at aflæse din egen adfærd og reaktioner. Men i real tid ikke bagefter, når det alligevel er for sent. Dermed åbner du også døren til noget andet. Og det er en game changer i dit lederskab, for dermed giver du dig selv muligheden for at foretage et andet valg, end det du har indkodet på autopiloten. Forandringsledelse begynder med den enkelte ledere. Du kan lære at ”pause” dig selv et sekund og således tage en anden og bedre beslutning. En evne som kommer alle til gode – også på et organisationsniveau, for du bliver i stand til at kigge ud over dine egne antagelser.

Den øgede selvindsigt og bredere perspektiver giver overskud og bevirker, at du kan tage andre vinkler ind. I den proces finder du også nøglen til innovation. Samtidig gør den større selvindsigt dig mere robust, fordi du bedre forstår, hvad som påvirker dig negativt. Du bliver bedre i stand til at håndtere stress og pres omkring dig. Og jo mere forankret du er i dig selv som person, jo sværere er det for dig at blive kastet rundt af bølgerne omkring dig. Øget resiliens og overblik hos lederne har en direkte påvirkning på organisationen, fordi de med et større overskud vil være i stand til at navigere i kompleksitet og sætte helhedens behov frem for sit eget, når det er nødvendigt.

 

Fra Google til Danmark

I 2011 besluttede Google at gøre Search Inside Yourself-programmet tilgængelig også for ledere uden for Google. Man har dannet en non-profit organisation - Search Inside Yourself Leadership Institute - som har ansvaret for at undervise i SIY både i og uden for Google. Organisationen har uddannet 100 personer i verden, som er certificeret i at undervise i programmet uden for Google.