Thomas_Fog

Godt image og bevidst ledelse fastholder og tiltrækker de rigtige medarbejdere hos Coor

Af Catrine Eisenreich, Lindskov Communication

Hos Coor Property mærker man tydeligt, at der mangler kvalificeret arbejdskraft inden for IT- og ingeniørfagene. For at fastholde og rekruttere de rigtige medarbejdere er virksomheden derfor begyndt at arbejde strategisk med synliggørelse for at gøre opmærksom på sig selv, ligesom der arbejdes med bevidst ledelse for at skabe større arbejdsglæde og målrettet kompetenceudvikling. Og det virker!

Det er ikke kun brancher og virksomheder, der ændrer sig som følge af digitaliseringen og internationaliseringen. Det gælder også den enkelte medarbejders job.

”Det er vigtigt for en virksomhed både at kunne rekruttere nye medarbejdere men også at kunne håndtere forandringsledelse over for de nuværende medarbejdere, så de både fastholdes og kompetenceudvikles til morgendagens opgaver. Her er opmærksomme og trænede ledere samt et stærkt brand afgørende for at styrke tilhørsforholdet og interessen for virksomheden.”

Sådan lyder det fra Thomas Fog, som er divisionschef for Coor Property, der tidligere på året blev lanceret som en ny og selvstændig division i Coor Danmark. Som ny organisationsenhed har ledelsen derfor været bevidst om, hvilke medarbejdere, man ønsker at tiltrække. Kriterierne er ansatte med et innovativt mindset, der er klar på at løse opgaver på en mere digital, selvstændig og udviklende måde, end man hidtil har gjort inden for branchen.

Brandet afgørende for rekruttering

Der er rift om de dygtige medarbejdere. Og ligesom mange andre virksomheder går Coor målrettet efter at få fat i de bedste. Det stiller krav til virksomhedens kendskabsgrad og brand, idet medarbejdere tiltrækkes af virksomheder med et godt image.

”Vi har valgt at tænke branding mere målrettet ind i rekrutteringsstrategien. Førhen har det været en bevidst strategi, at Coor ikke markedsførte sig for at skaffe nye opgaver og kunder. Men vi har måtte sande, at det er nødvendigt at gøre opmærksom på os selv som virksomhed – ikke mindst hvis vi skal have succes med at tiltrække de rigtige medarbejdere.”

Coor Property har derfor indgået samarbejde med et kommunikationsbureau, der bistår virksomheden med at øge synligheden og skærpe virksomhedens profil. Selvom samarbejdet er relativt nyt, kan Thomas Fog allerede se, at det virker.

”På de seneste jobopslag har vi modtaget mange ansøgninger og ansat flere kvalificerede medarbejdere. Samtidig har det betydning, at vores medarbejdere har mulighed for at sprede de gode historier. Ved at udbrede kendskabet til Coor Property som en fantastisk arbejdsplads har de allerede tiltrukket mange ansøgere fra deres egne netværk.

Medbestemmelse og klar kommunikation

Hos Coor vægtes et godt arbejdsmiljø højt. Gennem udviklingsværktøjer og tæt samarbejde med Coors interne HR-funktion samt ekstern konsulent Sofie Halkjær fra Human Univerz, har ledelsen i Coor Property arbejdet målrettet på at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor man både fastholder og tiltrækker de rigtige medarbejdere.

”Når det er sjovt og udfordrende, gør man en ekstra indsats. Det siger næsten sig selv. Samtidig gør vi meget for at give vores folk indflydelse og medbestemmelse på deres hverdag - og lader bl.a. den nye generation af konstruktører og ingeniører sætte deres præg på virksomheden. Her er støtte fra kollegerne en vigtig del. Den enkelte medarbejder får lov til at agere selvstændigt og fleksibelt, men har altid en kollega, der bakker op,” fortæller Thomas Fog.

Han pointerer samtidig, at denne tilgang især stiller krav til ledelsens evne til at kommunikere klart og tydeligt og være nærværende. Specielt i tider med store eller små forandringer.

Det bevidste lederskab

Netop forandringer er ikke til at komme uden om på de danske arbejdspladser, der konstant udfordres og disruptes af digitale teknologier og ændringer i markedet. Her læner Coor Property sig op af Prosci Best Practice forskning inden for forandringsledelse med særlig fokus på lederes rolle i forandringer i dagligdagen.

”Arbejdet med simple værktøjer som ADKAR og "den gode forandringshistorie" er gode til at give de enkelte medarbejderteams støtte og opmærksomhed. Det skaber en tryg ramme omkring de forandringer, der er i virksomheden,” fremhæver Thomas Fog og fortsætter:

”Samtidig arbejder vi med det bevidste lederskab, der handler om at reflektere over, hvornår lederskabet er hensigtsmæssigt, og hvornår det skaber støj og ineffektivitet i organisationen. Det er en imponerende metode og fantastisk at se lederteamet kigge indad. Siden vi begyndte at arbejde med det, har metoden medført positive adfærdsændringer hos ledelsen og skabt mærkbare resultater for trivslen,” fastslår han.

Konkrete initiativer for værdsættelse

For at styrke medarbejdernes oplevelser af at føle sig anerkendt og værdsat har Coor Property desuden implementeret de fem sprog for værdsættelse; bekræftende ord og feedback, nærvær, incitamenter, tjenester samt fysisk berøring som high fives og skulderklap.

”Vi har i lederteamet gjort meget ud af forstå vores egne præferencer, og hvilke små justeringer i lederadfærden, der kan skabe en mærkbar fremdrift i relationen til medarbejderne. Det handler således ikke om at gøre mere, men gøre dét, som virker. Her har de fem sprog for værdsættelse givet anledning til deling af mange succeshistorier allerede indenfor de første uger,” siger Thomas Fog.

Èn opsigelse på 12 måneder

Selvom de ledelsesmæssige metoder og værktøjer til at udvikle lederne og fremme et godt arbejdsmiljø med henblik på at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere har været forholdsvis enkle og samtidig nemme og hurtige at anvende i dagligdagen, har indsatserne lønnet sig for Coor Property. Det seneste år har divisionen således kun oplevet én enkelt opsigelse. Samtidig viste den seneste

medarbejdertilfredshedsundersøgelse en stigning på 17 % i forhold til september 2015.

Prosci´s ADKAR Model

Prosci´s ADKAR Model er en målorienteret forandringsledelsesmodel, der repræsenterer de fem milepæle Awareness, Desire, Knowledge, Ability og Reinforcement, der opstiller klare mål og resultater for forandringsledelse. Modellen giver lederne en ramme for at lede forandringen – og skaber en fælles referenceramme, som får alle i organisationen til at tænke på forandring. Medarbejdere, ledere og højtstående ledere kan således alle anvende ADKAR til at beskrive og diskutere forandring sammen. Således er bevidsthed (Awareness) i form af baggrunden for forandring vigtig sammen med ønsket (Desire) om engagement i forandringen, viden (Knowledge) om hvordan forandringen skal ske, muligheden (Ability) for at realisere forandringen samt forstærkning (Reinforcement) af virksomheden for at sikre forankring af forandringerne.

Læs mere om Prosci´s ADKAR Model her

De fem sprog for værdsættelse

De fem sprog for værdsættelse omhandler bekræftende ord - både verbale og non-verbale, samt tjenester i form af hjælp og støtte fra kolleger til eksempelvis en opgave. At have ”kvalitetstid” med kolleger samt opleve nærvær fra den nærmeste leder er vigtigt i forhold til at få den enkelte til at føle sig værdsat. Det samme gælder fysisk berøring i form af ”high fives” eller en støttende hånd på skulderen samt gaver i form af kaffe fra en kollega til en fysisk gave eller fridag fra chefen. Læs mere om de fem sprog for værdsættelse her

Fakta om coor

Coor er en af Nordens førende facility management-leverandører - både inden for integrerede og komplekse serviceløsninger (IFM) og single services. Coor tilbyder serviceydelser som interne services (soft FM), ejendomsservice og energioptimering (hard FM) samt strategisk rådgivning i form af innovation og udvikling af services.

Coor-koncernen har flere end 6.200 medarbejdere ansat, primært i Danmark, Sverige, Norge og Finland. I 2015 passerede årsomsætningen 6 mia. DKK. Koncernen er børsnoteret på Nasdaq Stockholm. Blandt de danske kunder er DR, Falck, GN Store Nord, Haldor Topsøe, L'Oréal, Pandora, politiet, SAS og VELUX Gruppen. Læs mere på www.coor.dk.