Loenforventninger web.jpg

Forventninger til årsbonus og lønstigning

Ny international undersøgelse viser, at få danskere (25 procent) forventer at modtage en bonus ved udgangen af 2016. Når det gælder lønstigning derimod, er forventningen lidt højere – her forventer 38 procent, at de skal stige i løn i 2017. Selv om tallene for nogle arbejdsgivere kan virke skræmmende, er det intet i forhold til vores naboland Sverige. Der forventer 34 procent at modtage en årsbonus, mens hele 65 procent forventer en lønstigning.

"Hvis vi sammenligner os med andre lande, så er vi kendetegnet ved en forholdsvis høj grundløn, mens en mindre grad af lønningerne er resultatbaseret, hvilket nok forklarer, hvorfor så forholdsvis få forventer en årsbonus,2 fortæller Tine Ryg Cebrian, HR-direktør i Randstad. Og hun tilføjer:

"Når det gælder vores forventninger til en lønstigning ved de kommende lønforhandlinger, er den ikke så høj som i mange andre lande, og det er der flere forklaringer på. For det første har vi i Danmark et marked, der er forholdsvis lønreguleret og bundet op på overenskomster. Men jeg tror også, at danskerne har vænnet sig til tilstandene og i dag ikke har samme forventninger til lønstigninger, som man eksempelvis havde før den økonomiske krise. Selv om dansk økonomi er svagt stigende i disse år, så buldrer den ikke derud af, og det smitter selvfølgelig af på forventninger til en mulig lønstigning," siger Tine Ryg Cebrian.

Om undersøgelsen

Randstad har i samarbejde med Blauw Research og Survey Sampling International (SSI) interviewet lønmodtagere i 33 lande i hele verden. Interviewene er gennemført i perioden 26. oktober – 9. november, og der er interviewet minimum 400 lønmodtagere i hvert land. Alle de adspurgte er mellem 18 og 65 år og arbejder mindst 24 timer om ugen.

Kilde: Randstad