Billede_stort_ny kollega.jpg

Erhvervspsykolog:
Derfor frygter vi den nye kollega

Blikket flakker. Først over på den nye medarbejder, så på chefen, tilbage på den nye og derefter over på de andre kolleger. Hvad synes de mon om ham den nye? Er han ikke lige lovligt langt fremme i skoene, eller er det bare mig?

Ifølge erhvervspsykolog, foredragsholder og organisationskonsulent, Helen Eriksen, går en række ubevidste forsvarsmekanismer i gang, i det øjeblik en ny medarbejder træder ind ad døren:

"Det er ikke personligt, det som er på spil her. Det er fænomenet ny medarbejder, som har det med at sætte gang i hjernens alarmberedskab hos de eksisterende medarbejdere. Det sker helt ubevidst og som det mest naturlige, begynder de nu at stille spørgsmålstegn ved deres egen position i stammen,"siger Helen Eriksen og fortsætter:

"På den måde kan den nye kollega ofte repræsentere det ukendte, det farlige og noget, som sætter den nuværende gruppedynamiske orden på prøve."

Alliancedannelser

I sin rolle som organisationskonsulent har Helen Eriksen ved adskillige lejligheder oplevet, hvordan tilkomsten af en eller flere nye medarbejdere bærer kimen til alliancedannelser og konflikt:

"Mange føler et stort behov for at få kridtet banen op, så de får vished om, at de stadig har den samme formelle eller uformelle magtposition i gruppen. Ofte afføder de ubevidste individuelle og kollektive overlevelsesreaktioner, at man for at sikre sin eksisterende position i stammen indgår alliancer med sine kolleger og går i gang med at overvåge og positionere sig op imod den nye, og at man hurtigere end normalt indtager en skeptisk holdning over for vedkommende," siger Helen Eriksen.

Det handler ikke om, at man som medarbejder har onde hensigter, forsikrer Helen Eriksen, men derimod om nogle gruppepsykologiske adfærdsmønstre, vi slet ikke er bevidste om.

Skru bevidstheden på

Ifølge Helen Eriksen er der heldigvis også rigtig mange arbejdspladser, hvor medarbejdere og ledere er rigtig gode til at tage imod den nye. En fællesnævner for mange af disse arbejdspladser er, at de meget bevidste om den store indsats, det kræver at invitere indenfor i stammen:

"Nøglen er langt hen ad vejen kommunikation og øget bevidsthed. Det er vigtigt, at man som leder både står parat med en indkøringsplan for den nye og samtidig, at lederen bruger energi på at informere og give de eksisterende medarbejderne en klar forståelse for den rolle, den nye medarbejder er tiltænkt. Det er nemlig med til at skabe en vigtig tryghed, som lynhurtigt forplanter sig i hele medarbejdergruppen," siger Helen Eriksen.

Helen Eriksen mener samtidig, at den enkelte medarbejder kan arbejde på at gøre sig mere bevidst om de - ubevidste - forsvarsmekanismer, som kan spille os et puds, når en ny medarbejder skal have plads i arbejdsfællesskabet:

"Det er i høj grad en mental øvelse, man som medarbejder må gøre sig for at frigøre sig det jerngreb, hjernens overlevelsesmekanismer kan sætte os i. Er du eksempelvis allerede første dag kritisk over for den nye på arbejdspladsen så prøv at stoppe op, træk vejret og spørg dig selv, hvorfor du mon har det sådan. Det handler kort og godt om at udfordre hjernens naturlige overlevelsestrang ved at forholde sig refleksivt til egne tanker og handlinger," siger Helen Eriksen.

Kilde: Helen Eriksen, www.heleneriksen.dk