Fotolia_170256046_Subscription_Monthly_M_WEB.jpg

Danske lønmodtagere er ikke venner med chefen på Facebook

En ny stor international undersøgelse – foretaget blandt lønmodtagere i 34 lande, af vikar- og rekrutteringsbureauet Randstad – viser, at danskerne ikke er venner med deres chef på Facebook og Instagram, men at de derimod ikke har noget imod at være venner med kollegaerne.

Kun en fjerdedel (25 procent) af danskerne er venner med deres chef på Facebook, og det er væsentlig færre end tilfældet er i mange andre lande. Til sammenligning er næsten halvdelen (44 pct.) af lønmodtagerne i Norge venner med chefen på Facebook og Instagram. Når det derimod gælder danskernes kollegaer, er langt over halvdelen (59 procent.) venner med hinanden, hvilket svarer meget godt til det billede, der tegner sig i mange andre lande, hvor gennemsnittet er på 61 procent.

”Det er naturligt, at man i dag er venner med sine kollegaer på Facebook og Instagram. De fleste tilbringer rigtig mange at af døgnets vågne timer sammen med kollegerne, og mange mødes også uden for arbejdstiden. På samme måde er det en fordel, hvis en kollega skifter job, at man på den måde kan bevare kontakten. I det hele taget udgør Facebook og lignende sociale medier et mere uformelt rum sammenlignet med eksempelvis LinkedIn,” siger Tine Ryg Cebrian, der er HR-direktør i Randstad, og hun tilføjer, at det er interessant, at så få danskere vælger at være venner med deres chef sammenlignet med andre lande.

”Jeg tror, at mange er lidt varsomme med at koble op med chefen, og på samme måde ønsker mange ledere heller ikke at linke op med deres medarbejdere på mere private sociale medier som Facebook og Instagram. De fleste medarbejder og ledere er i dag koblet op på linkedin, som er et professionelt socialt medie. At man så ikke også vælger at koble op med hinanden på de mere private sociale medier, tror jeg skyldes, at man gerne vil have et lidt mere distanceret forhold ledere og medarbejder imellem. Og måske føler man heller ikke, at det er særligt gavnligt i længden at åbne op for den mere private sfære. Der er måske ting, man ikke ønsker at vide om hinanden – så i denne kontekst er vi nok lidt mere blufærdige i forhold til folk i andre lande,” siger Tine Ryg Cebrian.

Hent rapporten (se side 15 + 16 for graferne bag denne artikel)

 

BAGGRUND

Randstad har i samarbejde med Blauw Research og Survey Sampling International (SSI) interviewet lønmodtagere i 34 lande i hele verden. Interviewene er gennemført i perioden 23 april – 14 maj 2018, og der er interviewet minimum 400 lønmodtagere i hvert land. Alle de adspurgte er mellem 18 og 65 år og arbejder mindst 24 timer om ugen. Undersøgelsens resultater indgår i den seneste udgave af Randstad Workmonitor, der udkommer fire gange om året.

 

Kilde: Randstad