Blockchain.jpg

Blockchain - det nye sort

Af Nikolaj Henum, FTIECLA

I de seneste år har teknologien åbnet utallige døre og ændret stribevis af processer i vores daglige arbejde. Prøv bare at tænke 20 år tilbage, hvor internettet var i sit tidlige stadie og hvor postbakker og arkiver i den grad fyldte op i virksomheder. Vi har hurtigt vænnet os til de nye processer og tænker ikke meget over fortidens udfordringer – men endnu flere forbedringer ligger lige rundt om hjørnet …

Med internettet kom også opbevaring og håndtering af data og dokumenter, som naturligvis har åbnet nogle muligheder. Vores data var ofte lagret et sted, og data skal sendes til og gennem flere personer og kanaler. Resultatet heraf er, at noget data går tabt undervejs eller forsvinder i mængden, og ingen kan endegyldigt fastslå, om noget er rigtigt eller forkert. Men i fremtiden vil data bygges op omkring blockchain, som vi kender fra kryptovalutaerne som eksempelvis Bitcoin, afhjælpe på denne problemstilling, mener Luis Angel Ullivarri, professor og member of the educator network ofFinancial Times |IE Business School Corporate Learning Alliance.

Han definerer blockchain på følgende måde:

”Blockchain er en måde, hvorpå flere aktører kan dele sikker information og data imellem sig,” fortæller han og giver et eksempel, der er relateret til HR-verden:

”Lad os tage et eksempel med en person, der ’måske’ har gennemført en videregående uddannelse. Personen har tænkt på at starte uddannelsen op, men har langt fra gjort den færdig. For at få et givent job har vedkommende bedre kort på hånden, hvis det fremgår på CV’et, at han eller hun har den pågældende uddannelse. Eller hvis en person måske synes, at en titel lyder mere karrierefremmende end en anden – så kan det selvfølgelig også være fristende. Men det bliver mere og mere vanskeligt i fremtiden i takt med at internettet bygges op omkring blockchain,” siger Luis Angel Ullivarri og forsøger samtidig at forklare sammenhængen:

”Forenklet kan man sige, at data er bygget op omkring blokke (aktører i en kæde). Hvis der ændres i de data, får alle besked - ligesom involverede aktører skal godkende den pågældende handling. Og netop derfor kan man ikke bare uden videre lægge noget ud, der ikke er sandfærdigt. Men fordelene ved blockchain stopper ikke her, for det styrker også IT-sikkerheden, idet data nu bliver opbevaret flere steder. Det er, med andre ord, næsten umuligt for udenforstående at ændre på poster,” fortæller han.

Meget peger i den retning, og professoren peger på, at hele blockchainteknologien vil blive mere udbredt i løbet af de næste fem år.

”Jeg tror, at i løbet af fem års tid vil Blockchain blive langt mere udbredt, end det er i dag og anvendt stort set alle steder inklusiv inden for HR. Nogle af de udfordringer, vi står over for i dag, er nemlig, hvordan man håndterer og verificerer data på internettet - men netop med Blockchain og dens måde at håndtere og opbevare data er man i stand til at komme dette til livs,” fastslår han.