Fotolia_205337938_Subscription_Monthly_XXL.jpg

Big data-investeringer betaler sig 

I gennemsnit kan virksomheder øge produktiviteten med 3,75 procent ved at implementere big data analytics-løsninger, viser forskning fra IT-Universitetet og University of Liechtenstein. Studiet er baseret på data om mere end 800 store internationale virksomheder.

Mange virksomheder har i løbet af det sidste årti kastet sig ud i at optimere forretningen ved hjælp af big data analytics (BDA). For store virksomheder kan det let koste flere hundrede millioner kroner at indkøbe ny software og hardware, ansætte datakyndige medarbejdere og få big data-løsningerne til at spille sammen med virksomhedens eksisterende systemer og processer. Forskere fra IT-Universitetet i København og University of Liechtenstein har nu undersøgt, hvorvidt disse enorme investeringer faktisk kan betale sig.

Via en af markedets største softwareleverandører har forskerne fået adgang til data om godt 800 store internationale virksomheders implementering af big data-løsninger i perioden 2008-2014. Analysen er et af de første videnskabelige studier, der direkte undersøger sammenhængen mellem brugen af big data-løsninger og økonomiske resultater.

IT-tunge virksomheder høster den største gevinst 

På tværs af alle brancher øgede big data analytics produktiviteten med 3,75 procent, men der er udsving mellem de enkelte brancher, fortæller Oliver Müller, lektor på IT-Universitetet og leder af projektet.

”Virksomheder i de it- og datatunge brancher opnår en klar gevinst med big data analytics. Denne type virksomheder kan i gennemsnit øge produktiviteten med knap 7 procent pr. år i forhold til lignende virksomheder, som ikke anvender big data-løsninger,” siger han.

Ifølge Oliver Müller skyldes det formentlig, at it- og dataintensive virksomheder allerede ligger inde med systemer og infrastrukturer, som kan føde data ind i big data-værktøjerne. Desuden har de medarbejdere med kompetencer til at udnytte potentialet i dataene, for eksempel data scientists.

”Det understreger, at big data-løsninger ikke kan stå alene. Det er vigtigt, at virksomheden også har de fornødne systemer og medarbejdere til rådighed,” siger han.

Solidt empirisk bevis for værdien af BDA 

Også i stærkt konkurrenceprægede brancher som detail-, bank- og teleindustrien gør big data og analytics en forskel på bundlinjen.

”I brancher, hvor mange andre tilbyder den samme type produkt eller service, kan big data-løsninger gøre forskellen. Her fandt vi en produktivitetsforbedring på knap 6 procent. Denne type virksomheder er sandsynligvis bedre til at udnytte big data-værktøjerne, end man er i brancher, hvor der ikke er den store konkurrence,” siger Oliver Müller.

”Alt i alt giver undersøgelsen et solidt empirisk bevis for, at big data analytics skaber forretningsmæssig værdi, men den understreger samtidig vigtigheden af at overveje de specifikke forhold, der gælder i ens branche, før man investerer. Vores resultater kan hjælpe beslutningstagere med at afstemme forventningerne i forhold til, hvor stort et afkast, man kan forvente, og hvor længe det tager at tjene investeringen ind,” siger Oliver Müller.

Forskningsartiklen hedder ‘The effect of big data and analytics on firm performance: An econometric analysis considering industry characteristics’ og udkommer i Journal of Management Information Systems. Den kan læses i en pre-print udgave her.

Sådan påvirker BDA ifølge studiet produktiviteten i en række specifikke brancher:

  • Olie og gas: 5-20%

  • Forsikring:  2-19%

  • Bank, finans og ejendom: 2-14%

  • Engros og detail: –2-11%

Gennemsnit på tværs af brancher: 1,6%

 

 

 

 

Kilde: IT-Universitetet i København