Fotolia_153957746_Subscription_Monthly_M_web.jpg

Bæredygtig HRM – den vigtigste konkurrenceparameter!

Af lektor, direktør og ph.d. Annabeth Aagaard

I anledning af 25-års jubilæet har vi bedt 5 stærke HR-profiler om at skrive en jubilæumsartikel om et aktuelt HR-emne. Denne gang er turen kommet til lektor, direktør og ph.d. Annabeth Aagaard og artiklen fokuserer på bæredygtig HRM som et vigtigt konkurrenceparameter.

Aldrig før har virksomheder gennemgået så mange forandringer – og på samme tid. Og aldrig før har vi haft så mange medarbejdere med trivsels- og stressproblemer. Virksomhedens medarbejdere er funda-mentet for gode resultater. Så hvis medarbejdernes kompetencer, arbejdsopgaver og trivsel ikke hænger sammen, præsterer virksom-hederne heller ikke optimalt, og det er en nødvendighed i den globale konkurrencesituation, som alle virksomheder påvirkes af på den ene eller den anden måde. Derfor er det strategiske arbejde med bære-dygtig HRM alfa og omega for videnvirksomheders præstation, udvikling og innovation – både i dag og i morgen.

Men hvori består bæredygtig HRM? Bæredygtighed og CSR bruges typisk i flæng i forhold til virksomhedens kommunikation og corporate branding om virksomhedens bæredygtige initiativer. Men HRM har mange steder en både uudnyttet og meget potential rolle i arbejdet med at understøtte bæredygtig forretning. For bæredygtig forretning handler om at skabe langtidsholdbare resultater. Det vil sige ikke at malke maskinen (eller medarbejderne) flad(e) og udnytte både interne og eksterne ressourcer uhensigtsmæssigt og med et kortsigtet optimeringsfokus. Og når jeg skriver virksomheder, menes også offentlige virksomheder, da disse har mindst lige så store udfordringer med forandringspres og offentlige krav til resultatskabelse.

Klik her for at læse hele artiklen (kræver medlemslogin)