Kirsten Husum 4 WEB.jpg

10 vigtige spørgsmål du skal stille til kommende ledere

Af Kirsten Husum, forfatter til Fjolset i de røde bowlingsko

Har du medarbejdere i organisationen, som gerne vil være ledere? En medarbejder med lederdrømme har typisk brug for hjælp til at afklare, om hun eller han er klar til et lederjob og vil kunne fungere i det. Her kan du som leder gøre en stor forskel ved at sparre og rådgive på en række helt afgørende punkter.

Din sparring kan tegne et realistisk billede

Din position gør dig i stand til at give medarbejderen, der ønsker at gå ledervejen et realistisk billede af, hvad jobbet kræver. Beslutningen er medarbejderens egen, men din sparring kan være guld værd, fordi den kan gøre, at medarbejderens mere diffuse forventninger og drømme bliver til konkrete overvejelser - og dermed et realistisk grundlag for at medarbejderen kan træffe en beslutning: Skal drømmen blive til virkelighed eller ej.

At have lederpotentialer i organisationen er et stort plus, da det typisk er meget engagerede medarbejdere. Men at gå fra medarbejder til leder betyder en kæmpe ændring i arbejdslivet, det ved de fleste. Forholdet til kolleger ændres f.eks. markant, især hvis der er tale om en forfremmelse, ansvaret bliver større, og arbejdsopgaverne nogle helt andre, end man er vant til. Det er med andre ord et helt nyt job, medarbejderen skal omstille sig til.

Samtidig kræver lederjobbet særlige kompetencer både personligt og fagligt. Typiske spørgsmål vil være: ”Egner jeg mig til at være leder?” og ”Kan man lære at blive leder?”

Der er mange udfordringer, og dem kender du som leder. Derfor vil din rolle som sparringspartner have stor betydning. Få her 10 spørgsmål, du skal stille til en måske kommende leder.

10 vigtige spørgsmål til den personlige afklaring

Spørgsmålene kan give inspiration til de helt grundlæggende valg, som er nødvendige at tage, hvis man som medarbejder vil tage springet til en lederkarriere. Bed medarbejderen om følgende:

Kig indad og spørg dig selv, om du kan svare ærligt JA til de første 5 spørgsmål:

 1. Har du lyst til at have med mennesker at gøre og motivere dem, hver dag?
 2. Kan du skabe tillid? Kom med mindst 3 eksempler, hvor du er lykkedes med det
 3. Er du god til at kommunikere og skabe netværk?
 4. Har du lyst til at udvikle dig som menneske og blive ved med at være åben overfor nye input?
 5. Er du god til at lytte?

Lad derefter medarbejderen overveje de næste spørgsmål og diskuter efterfølgende svarene sammen:

 1. Hvordan vil du gerne være som leder?
 2. Hvilke ting betyder mest for dig i forhold til medarbejdere, du bliver leder for?
 3. Er du villig til - og kan du - tage beslutninger, også dem der er ubehagelige?
 4. Hvad synes du selv er god ledelse?
 5. Hvorfor skulle andre ønske at blive ledet af dig?

Spørgsmålene kan være med til at sætte spot på, at ja tak til en lederstilling bør være et personligt 100 pct. valg, drevet af lysten til at ville udvikle sig og skabe succes sammen med andre.

I forlængelse af spørgsmålene kan du også hjælpe en kommende leder på 3 væsentlige punkter:

 • At sætte mål og gå i træningslejr
 • At være bevidst om ansvaret
 • At kunne reflektere

I træningslejr til et lederjob

Du kan opfordre til at lægge en plan for karrieren, som indeholder personlige mål og delmål. Et godt råd kan være, at medarbejderen starter med at træne side lederevner i fritiden. F.eks. ved at tage rollen som formand eller instruktør i sportsklubben. Allerede det er god ledertræning.

Du kan arbejdsmæssigt give medarbejderen mulighed for at blive projektleder på en opgave, også et godt sted at starte for medarbejderen og få erfaring som: Kan du sætte mål og holde dem? Kan du få folk til at arbejde sammen, og kan du overholde deadlines?

”Du skal stå på tæer”

Når det handler om at tydeliggøre ansvaret, der følger med et lederjob, kan du bruge et citat af Alfred Josefsen, tidligere adm. direktør i Irma:

”Ledere skal tage ledelse helt vildt alvorligt! For man har en enorm indflydelse på rigtig mange menneskers liv (..) Det er noget, man skal gøre sig umage med. Man skal stå på tæer for at blive så dygtig som muligt”.

En kommende leder kan være meget optaget af de spændende udfordringer og den indflydelse, en lederposition indebærer. Her kan du supplere og være med til at sikre, at en lederaspirant er realistisk i forhold til egne evner og bl.a. tale om vigtigheden af at tage en lederuddannelse eller minimum efteruddannelse og hjælpe med, at han eller hun kommer i gang med det.

Kompetente ledere kan reflektere

Som leder skal man have noget på hjerte og en vision. Her kan du bidrage med at lade medarbejderen vurdere sig selv i forhold til de vigtigste punkter, der kendetegner kompetente ledere ifølge tidligere lederundersøgelser:

 • Er bevidste om deres adfærd og kommunikation
 • Kan opbygge og fastholde relationer til andre
 • Søger og bruger feedback aktivt
 • Kender egne styrker og svagheder
 • Er nysgerrige og vil blive ved med at udvikle sig
 • Er autentiske: Det de gør og det, de siger hænger sammen
 • Ønsker at være ledere

Nøgleordet bag alle punkterne er refleksion: At tænke over sine egne ledelsesværdier, om man lytter nok, om man kommunikerer anerkendende - og har personlige kompetencer som empati og situationsfornemmelse. Det er vigtig læring for en kommende leder, og du kan hjælpe med også at sparre på det punkt.

Kan man lære at blive leder?

Det er et relevant spørgsmål, der lægger op til en god diskussion, du bør tage med medarbejderen, fordi det kan give yderligere indblik i, hvad et lederjob kræver. Evner for at motivere andre, situationsfornemmelse og en lyst til at gå foran – eller rettere lyst til at gøre en indsats for at få andre til at følge en.

For at sige det ligeud: Det er ikke alle, der er født med en god situationsfornemmelse og det at have føling med andre. Situationsfornemmelse hænger tæt sammen med at være lydhør og at kunne kommunikere respektfuldt. At have social eller følelsesmæssig intelligens er en anden måde at sige det på.

Så når en medarbejder, der ønsker at blive leder, spørger dig, om hun eller han egner sig til det og kan lære det, kunne et svar være:

Et klart ja, hvis du vil det, uddanner dig - og er indstillet på at blive ved med at udvikle dig som menneske og som leder. Og der er ingen tvivl om, at dem, der bliver de stærkeste ledere er dem, der kan sætte mål og naturligt har empati, flair for relationer med andre og selvindsigt.

De gode råd til kommende ledere er fra bogen ”Fjolset i de røde bowlingsko”, der også rummer 25 virkelighedsnære dilemmaer, som ledere og medarbejdere typisk havner i. Dilemmaer, der giver inspiration til bedre ledelse, trivsel og mere arbejdsglæde i hverdagen.