Jura_paragraf.jpg

Ofte syg medarbejder

Af Mette Nørlem, Chief of Staff og DANSK HR’s erhvervsjuridiske rådgiver

Vi får dagligt henvendelser fra vores medlemmer med personalejuridiske spørgsmål.  Her kan du læse svaret på et af de mange spørgsmål omkring en medarbejder med mange sygedage.

Spørgsmål

Vi har en medarbejder med mange sygedage. Der er ikke tale om lange sygeperioder, men medarbejderen melder sig derimod ofte syg en dag eller to ad gangen, og ofte op til weekender eller i forbindelse med travle perioder. Det er frustrerende for os og for kollegerne i afdelingen. Kan vi gøre noget?

Svar

Rent juridisk skal man huske på, at sygdom er lovligt forfald, så som udgangspunkt kan man ikke komme efter en medarbejder, der er syg. Der er dog ingen tvivl om, at man bør tage en snak med medarbejderen om dette høje fravær, for det kan jo være, at det er problemer på arbejdet eller i privaten, som forårsager det høje fravær. Gennem en god snak kan man måske få medarbejderen på rette køl og dermed sænke fraværet.

Hvis en snak ikke hjælper, eller hvis man ønsker det, kan man som arbejdsgiver kræve dokumentation for fraværet. En sådan dokumentation kan typisk først opnås på fjerde sygedag, men hvis man har en medarbejder med ekstraordinært stort fravær af ofte tilbagevendende karakter, kan man anmode lægen om, at der udstedes lægeerklæring allerede fra første sygedag. Praktisk sker det ved, at man giver medarbejderen et brev, som vedkommende så skal tage med til sin læge, hvori virksomheden godtgør det ekstra høje fravær og anmoder om, at der udstedes lægeerklæringer på første sygedag.

I praksis vil det betyde, at en medarbejder skal komme med en lægeerklæring hver gang vedkommende er syg. Det er som altid arbejdsgiver, der betaler. Mange kan tænke, at det bliver dyrt, men det er set at være et godt værktøj til nedbringelse af sygefraværet, fordi medarbejderen kan / vil ikke blive ved med at ulejlige lægen, hvis der ikke er tale om noget alvorligt.

Ovenstående tekst er baseret på retstilstanden på svartidspunktet og indeholder en generel gennemgang af nyeste praksis eller lovgivning på det tidspunkt. DANSK HR påtager sig ikke noget ansvar for brug af reglerne, og gennemgangen kan ikke erstatte egentlig sagsbehandling.